Ränta

Ränta är priset du får betala för att låna pengar. Utöver ränteavgifter tillkommer ibland aviavgifter, uppläggningsavgift eller annat. Räntan kan du göra avdrag för i din deklaration men den minskar inte skuldbeloppet. Den del av dina inbetalningar som minskar själva skuldbeloppet kallas för amortering.

Ränta är priset för lån och krediter

Ränta på lån är det pris som du får betala för att du lånar pengar. Normalt sett betalas ränta under hela eller åtminstone större delen av tiden som man har de lånade pengarna. Begrepp som ofta förekommer i sammanhang då man beskriver ränta är nominell ränta och effektiv ränta. Även om det förekommer vissa helt räntefria lån, är det ytterst ovanligt och i de fall detta erbjuds är det oftast under en mycket kort tidsperiod.


Olika lån har olika nivåer på ränta, vilket beror på en rad olika faktorer. Bland annat tar man hänsyn till om lånet har någon säkerhet (lånar du utan säkerhet är räntan vanligtvis något högre än om du har en investering som säkerhet), hur dina tidigare kontakter med banken ser ut, vilken avkastning kreditinstitutet vill ha, din personliga kreditvärdighet, hur riksbankens reproränta ligger samt mycket annat.

Räntan ingår i din månadsbetalning

Din totala lånekostnad består alltså av både ränta och amortering. Ibland tillkommer även någon form av uppläggningsavgift för lånet och i många fall även en faktureringsavgift eller liknande. När du räknar ut hur mycket du kommer att betala i ränta och eventuella andra kostnader så är det alltså detsamma som att du räknar ut vad lånet kommer att kosta dig utöver amorteringen som är själva avbetalningsdelen av lånekostnaden. Om du behöver kan du läsa mer om vad amortering är.


Ett vanligt sätt att marknadsföra konsumentavbetalningar av olika slag är att skriva ”räntefri avbetalning” eller ”räntefri delbetalning”. Detta stämmer vanligtvis om man inte tar med i beräkningen att den typen av konsumentkrediter ändå ofta har en uppläggningsavgift och fakturaavgifter som på sikt kan motsvara en rejäl ränta.


Längre ner på sidan kan du läsa om vår granskning av räntefria avbetalningsköp.

Nominell ränta

Vad menas med nominell årsränta? Jo, den nominella årsräntan för ett lån kan man ta reda på genom att multiplicera lånets periodränta med ett års löptid, det vill säga tolv månader. Omvänt kan man dividera en given årsränta med 12 för att få reda på vilken månadsränta (periodränta) lånet har. Räntan utgör en procentuell andel av din skuld och den procentuella räntan ska alltid framgå när du tackar ja till ett lån.


När man tecknar avtal om ett lån kommer man bland annat överens om lånets löptid samt räntekostnad. Räntan är ofta olika hög beroende på hur mycket pengar man har lånat och vilken typ av lån man tagit förstås.
Löptiden som är detsamma som avbetalningstiden eller återbetalningstiden, baseras också väldigt ofta på lånebeloppet, då man inte kan betala tillbaka ett stort lån på allt för kort tid.


Då alla olika typer av lån och även olika långivare och banker, har olika räntor och löptider kan det bli svårt för den som vill låna att hitta ett bra sätt att jämföra olika aktörers lån och erbjudanden. Det är här den nominella räntan fyller en viktig funktion. Genom att räkna ut den nominella årsräntan för olika typer av lån kan man enklare se vilket lån som är bäst och billigast. Se alltid upp för kortfristiga lån och avbetalningsmodeller som utger sig för att vara ränterfria eftersom det nästan alltid tillkommer diverse avgifter som gör att den effektiva räntan inte blir så som man tänkt sig.

Det finns inga undre gränser för hur lite ränta ett lån eller en kredit får ha men däremot finns det lagar som reglerar både räntetak och kostnadstak för så kallade högkostnadskrediter. Sedan 2019 är räntetaket för nominell ränta 40%. Den här typen av högkostnadskrediter återfinns ofta bland enklare snabblån som inte använder UC-kontroll. Det som främst karaktäriserar den här typen av lån (förutom den höga räntan) är att det blir dyrt i längden om man inte återbetalar lånet i ganska snabb takt.

Exempelberäkning för nominell ränta

Nominell ränta är den räntesats som ditt lån har. Räntan anges i procent (%) och beräknas på din aktuella skuld månad för månad. Om du ser att en nominell årsränta är exempelvis 12% ska den räntan delas med 12 för att du ska se vilken ränta du har för varje enskild månad som du har lånet.

I vissa fall anges den nominella räntan i månadsränta och då ska du göra tvärtom för att få fram din nominella årsränta.

Här finns ett exempel på ett lån på 20 000 kr med rak amortering och en nominell årsränta på 12%. Den totala nominella räntan för det här exemplet blir 1 300 kr men det förutsätter att det INTE tillkommer några andra avgifter. Ditt totala månadsbelopp att betala sjunker allt eftersom din återstående skuld minskar.

Nominell ränta rak amortering

Nästa exempel illustrerar ränteskillnaden mellan olika amorteringsplaner med samma nominella årsränta på 12% och samma löptid på 12 månader. Detta är ett exempel på ett annuitetslån (där du betalar samma belopp varje månad) och den totala räntan landar på 1 323,69 kr.

Räntan blir alltså högre när du tar ett annuitetslån. Kom ihåg att den nominella räntan är helt utan andra eventuella tillkommande avgifter.

Nominell ränta annuitetslån

Effektiv ränta

Vad menas då med effektiv ränta?
När man talar om effektiv ränta menar man den totala kreditkostnaden som anges som den årliga räntan på ett lånebelopp. I den effektiva räntan tar man hänsyn till de totala kostnaderna som lånet kommer att medföra för dig. I kostnaderna som ska räknas in, ska till exempel eventuell uppläggningsavgift och faktureringsavgift räknas in.


Effektiv ränta styrs av två saker, månatlig betalning (som i sin tur styrs av nominell årsränta, lånebelopp och antalet återbetalningsperioder) och antalet återbetalningstillfällen under ett år.
Ju högre årsränta och fler betalningstillfällen, desto högre effektiv ränta. Formeln för att räkna ut effektiv ränta är ganska komplicerad och det är inget man sätter sig ner med penna och papper och gör om man nu inte är väldigt duktig på matematik. Vi väljer att inte fördjupa oss i själva uträkningen, utan nöjer oss helt enkelt med att förklara att det är en ganska stor skillnad mellan nominell ränta och effektiv ränta.

Idag är det dock ganska vanligt att långivare i hård konkurrens med andra, håller mycket låga kostnader för uppläggningsavgift och liknande. På så sätt håller långivaren nere den effektiva räntan på lånet, vilket du som kund kan spara mycket pengar på.
Många långivare ger till och med lån utan några extra avgifter förutom själva räntan. Det du kan tänka på är att flera långivare avstår från fakturaavgifter och annat om du accepterar autogiro. Det kan låta som att det handlar om små summor pengar men om du till exempel har en aviavgift på 30 kr varje månad i exempelvis 10 år så blir det stora summor till slut när lånet väl är avbetalt. På små lån med billig ränta kan det i vissa fall tillkomma en uppläggningsavgift och när man räknar in den i den effektiva räntan, kanske inte lånet blir så billigt som man först trodde.

Varför använder man sig av effektiv ränta?
Effektiv ränta används för att man som kund lättare ska kunna jämföra olika lån med varandra. För att göra det enkelt kan man säga att effektiv ränta är ett slags totalt jämförspris, på samma sätt som du använder det när du jämför priset på matvaror på affären. Dessutom är det lag på att alla som säljer tjänster eller varor på kredit är tvungna att uppge sin effektiva ränta.

Vilka nackdelar finns med effektiv ränta?
Tyvärr är det så att den effektiva räntan inte alltid fungerar som ett bra mått på grund av att det inte är så lätt att förstå vad som menas med det här begreppet. Faktum är att man gjort en undersökning som visade att hela 2 av 3 svenskar inte alls förstod vad som menades med effektiv ränta. I samband med detta föreslog Konsumentverket att man för att underlätta i tillägg skulle presentera den totala lånekostnaden, samtidigt som den effektiva räntan skrivs ut.


Det är relativt många långivare som även redovisar allt som finns att tillgå såsom nominell ränta, effektiv ränta och summan för den totala lånekostnaden. Effekten av det är tveksam eftersom många låntagare anser att det skapar ännu större förvirring snarare än bringar mer klarhet. Dessutom är det så många olika faktorer som spelar in när det gäller vad den faktiska effektiva räntan slutligen blir.

Tänk på att det är under förutsättning att din totala lånetid kvarstår och att om du betalar av lånet tidigare än du räknar med till en början, sjuker den totala lånekostnaden drastiskt. Det finns idag i princip inga långivare som inte tillåter att du helt utan extra kostnader löser ditt lån i förtid. Det kan ju vara aktuellt om du får andra ekonomiska förutsättningar eller vill ta ett lån hos en annan långivare.

Effektiv ränta för högkostnadskrediter

Att räntan på högkostnadskrediter är hög känner de flesta till, men vad är max ränta? En högkostnadskredit definieras sedan 2019 som ett lån och kredit med en nominell ränta på över 30%. Det finns ett tak för nominell ränta och det innebär att ett högkostnadslån inte ska sätta en nominell ränta på över 40%. Max ränta är med andra ord 40% men kom ihåg att det avser den nominella räntan och att effektiv ränta är något annat.


Den som har sökt bland olika lån som faller inom ramen för högkostnadskrediter har säkert ändå observerat att det förekommer effektiva räntesatser på väldigt höga nivåer. Vi ska göra ett försök att förklara varför det blir så.

Det är vanligt att lånevillkoren för högkostnadskrediter bygger på att lånetiden är kort eller att låntagaren ska kunna återbetala hela lånet när de vill (flexibel återbetalning). Samtidigt behöver långivaren givetvis fortfarande gå i vinst på att låna ut pengar. Det är inga låneföretag som bedriver utlåning utan att på något sätt tjäna på det.


Ju lägre summa du lånar, desto större påverkan får exempelvis månadsavgifter, uttagsavgifter, uppläggningsavgifter och fakturaavgifter. Det är för att de summor du betalar i avgifter (förutom den nominella räntan) kommer att utgöra en större andel av ett mindre lån än av ett stort lån. Om det är ett väldigt kortfristigt lån kan en eventuell uppläggningsavgift påverka den angivna effektiva årsräntan mycket, även om du kanske bara lånar i några månader.


En lite förenklad förklaring är att om det till exempel finns en uppläggningsavgift på 500 kronor och en fakturaavgift på 50 kr varje månad i låt oss säga 12 månader utgöra en total summa på 500 + 600 kronor, vilket är en större andel av ett mindre lån än av ett större. Eftersom räntan alltid ska anges i årsränta spelar också din återbetalningstid roll. En effektiv årsränta för ett lån behöver med andra ord divideras med det antal månader du har lånet.


I praktiken innebär det här att ett litet lån på 90 dagar ofta får en till synes helt ogreppbart hög effektiv årsränta trots att det aldrig är tänkt att du ska ha lånet så länge som i ett år. Om du till exempel tar ett smslån på 1000 kronor och uppläggningsavgiften är 300 kronor, har du redan där en väldigt stor andel som utgörs av avgifter snarare än nominell ränta. Om du sedan slår ihop den andel som avgiften utgör med den faktiska nominella räntan, blir det en väldigt hög procentsats på årsbasis för den typen av lån.


Högkostnadskrediter och högkostnadslån återfinns ofta bland lån utan UC-kontroll även om det är långt ifrån alla sådana lån som faller in under begreppet högkostnadskredit.

Hur räntan på ett lån sätts

Hur bestäms räntan och vad är individuell räntesättning?

En naturlig följdfråga blir förstås , hur räntor sätts och varför det är olika räntor hos olika banker och även skillnader mellan olika personer fast man kanske har till synes liknande lån i samma bank.

Olika lån och krediter innebär olika räntekostnader. Detta avgörs av flera olika faktorer. Till att börja med har lån utan krav på någon säkerhet vanligtvis en högre ränta än om du har en investering såsom en bostad eller annat som säkerhet för lånet. Hur dina tidigare kontakter med banken ser ut kan möjligen ha betydelse om du har skött dig väldigt välartat eller tvärtom.


Störst betydelse vid individuell räntesättning är vilken kreditvärdighet du har men vilken avkastning kreditinstitutet vill ha samt hur riksbankens reproränta ligger i nivå, spelar också roll. Det är alltså din kreditvärdighet som oftas spelar störst roll för hur bra eller låg ränta du erbjuds och numera är det i huvudsak din kreditvärdighet som utgör grunden för den så kallade "individuella räntan". Ett fåtal lån har samma ränta för alla men det brukar oftast vara mindre lån och krediter av snabblånskaraktär.

Det är varje långivare som bestämmer hur stor/hög räntan för ditt lån skall vara/bli. Det innebär i korthet att alla kreditinstitut själva bestämmer vilken räntesats de vill ta och hur den ska beräknas. Det finns med andra ord inga lagregler för att styra hur räntan sätts på helt normala lån, utan i Sverige är det vad som kallas för ”fri räntesättning”. Däremot finns det en förhållandevis ny lagstiftning som reglerar en maximal ränta för smslån och liknande krediter.

Då konkurrensen på marknaden är stor är det förstås en fördel att du som låntagare helt enkelt begär in offerter från många olika låneinstitut, där du hittar både kostnader och villkor för de olika långivarna. På det viset kan du jämföra och hitta den bästa långivaren för just ditt lån. Ibland går det också att förhandla om räntan, så tveka inte att åtminstone göra ett försök.

Ett vanligt sätt att förhandla är att samla alla dina lån hos samma långivare, vilket ofta brukar generera i en lägre ränta som tack. Genom att anlita en låneförmedlare (kostnadsfritt) begär du in offerter från flera olika långivare med en och samma kreditupplysning och sedan får du en god överblick över vilka räntor som just du kan få av olika banker.

Räntefria avbetalningar kan bli dyrt

Räntefria avbetalningar kan bli en dyr affär. Den som inte känner till vilka faktorer som avgör vad en avbetalningsplan kommer att kosta innan allt är färdigbetalat, bör ser upp.


Räntefria avbetalningar är något som blir mer och mer vanligt både ute i butikshandeln och genom näthandel. Många konsumenter lockas förstås av att köpa och ta hem varor nu och betala "räntefritt" senare. När det handlar om sådana här köp ska man först undersöka om det tillkommer någon uppläggningsavgift eller administrativ startavgift av något slag. Det andra man ska skaffa sig information om är om det tillkommer en fakturaavgift eller aviavgift för de inbetalningar man förväntas göra när man gör sitt köp på avbetalning.


Här ska vi försöka visa ett exempel på hur du blir lurad att tro att du får en räntefri avbetalning på dina köp. Självklart hänger vi inte ut butiken i exemplet men en sak är säker, att hitta ett lån som är billigare än detta är ganska enkelt.

Först marknadsförs möjligheten att dela upp betalningen räntefritt, wow tänker många och tycker att de kommer att få en billig avbetalning, utan att märka att de kommer att betala en dyrare effektiv ränta än många banker erbjuder.

Först marknadsförs möjligheten att dela upp betalningen räntefritt, wow tänker många och tycker att de kommer att få en billig avbetalning, utan att märka att de kommer att betala en dyrare effektiv ränta än många banker erbjuder.

I en tabell är man sedan tvungen (enligt lag) att ange det totala beloppet att betala och den effektiva räntan. Nu framgår det i och för sig tydligt att det inte handlar om någon räntefri avbetalning längre men hur många djupdyker i sådant i sin köpiver och när det till synes erbjuds så bra räntefri avbetalning?
Dessutom ser vi att den billigaste effektiva räntan bara gäller om man väljer den kortaste avbetalningstiden, vilket i det här exemplet också blir en ganska hög amortering.

Så här blir du alltså lurad att köpa saker på räntefri avbetalning när du många gånger kunnat ta ett lån till en billigare kostnad än så här. Många lån har en ränta på långt under de effektiva räntor som presenteras här!

Gör ränteavdrag i deklarationen

Kanske har du hört talas om att man kan göra avdrag för ränta när man deklarerar? Det stämmer att en viss del av de räntor du betalat under året är avdragsgill. Det är bara en mindre del av den som är avdragsgill, så luras inte att tro att det är billigt bara på grund av avdragsmöjligheten.


Alla som står som betalningsansvariga för ett lån eller en kredit får göra avdrag för den i sin deklaration. Detta betyder att den som står som betalningsansvarig tillsammans med andra, antingen får göra avdrag för sin del av räntan eller annat som ni kommer överens om utifrån vem som faktiskt gjort ränteinbetalningarna.

Du får göra avdra för alla typer av räntor och det kommer att räknas in under avsnittet "underskott av kapital" i din deklaration. Ränteavdraget gäller alla typer av lån, även smslån och snabblån av olika slag. Likaså ger även andra kreditformer såsom kreditkonton och kreditkort också möjlighet till ränteavdrag. Uppläggningsavgifter, aviavgifter och den typen av tillkommande administrativa kostnader för lån, är det inte möjligt att göra avdrag för.

Tak för ränteavdrag i deklarationen.
I vanligaste fallen får du göra avdrag på 30% av dina räntekostnader upp till ett sammanlagt belopp av 100 000 kronor. Har du haft större räntekostnader än 100 000 kronor, sjunker det procentuella avdraget till 21%. Detta är något som kan vara aktuellt om man exempelvis har många lån eller dyra lån sedan tidigare. Läs mer om aktuella avdragsgränser för ränta hos Skatteverket.

Dina långivare kommer att skicka in uppgifter om betald ränta automatiskt till skatteverket. Du kan dock påverka dina avdrag till viss mån. Dessutom bär du själv ett ansvar att kontrollera att alla dina räntor är korrekt angivna i din deklaration.


De hushåll som har gemensamma lån med annan vuxen, kan dela upp räntan och på så sätt ränteplanera för att få ut den maximala effekten av att få göra ränteavdrag. Om en sådan ränteplanering är aktuellt för dig/er, gör ni läsa mer om räntefördelning när man tar lån tillsammans.

Lär dig mer om ränta

För att visa på vilken skillnad det kan vara på nominell och effektiv ränta finns här två räkneexempel av effektiv ränta på två typiska “räntefria” avbetalningsköp:

Exempel 1: Ett lån på 2000 kr till 0% nominell ränta med en återbetaningstid på 12 månader och 395 kr i uppläggningsavgift samt 29 kr aviavgift ger en effektiv ränta på totalt 111,20 %.

Exempel 2: Ett lån på 5000 kr till 0% nominell ränta med en återbetaningstid på 12 månader och 295 kr i uppläggningsavgift samt 29 kr aviavgift ger en effektiv ränta på totalt 27,42 %.

Som du kan se kan den effektiva räntan på till synes billiga lån vara mycket hög. Därför är det viktigt att alltid fråga efter den effektiva räntan innan du ska låna pengar. Man inser också snabbt vikten av att vara vaksam innan man köper saker på "räntefri avbetalning" i olika butikskedjor och liknande.

Kanske har begreppet ränta, klarnat något allt eftersom du jobbat dig igenom den här sidan. Förhoppningsvis har du förstått det grundläggande som finns att veta om ränta och vad det är för något men kanske du ännu inte förstått hur räntan beräknas och hur det hänger ihop?

Var inte orolig, du är långt ifrån ensam om att tycka att det är svårt med ränta.

Här kan du titta på en bra och enkel grundkurs i hur ränta fungerar och vad hur räntan påverkas av amorteringsbeloppet.

Filmen kommer att beskriva hur man räknar ut räntan på ett lån, vilket kan räknas om på vilket lån som helst med vilken löptid och ränta som helst!

Copyright © All Rights Reserved kontanter.nu 2014