Medsökande och borgensman

Vill du öka dina möjligheter att bli godkänd för lån eller ansöka om lån tillsammans med någon för gemesamt ändamål, är medsökande ett alternativ. Innan du ansöker om ett lån tillsammans med en medsökande bör du känna till vilka villkor och konsekvenser det innebär att söka lån med medsökande. Eller för all del även vad det innebär att ställa upp som medsökande för att hjälpa någon att få bättre möjlighet till ett bra lån.


Medsökande är framför allt aktuellt när det handlar om större privatlån utan säkerhet, vilket i praktiken innebär att för mindre snabblån och krediter finns sällan möjligheten att ha en medsökande i ansökan. En vanlig missuppfattning är att medsökande innebär ungefär samma åtaganden som att vara borgensman, vilket inte stämmer då borgensman är något helt annat.

Vad medsökande innebär rent praktiskt

Att vara medsökande innebär att man söker lån tillsammans med en eller flera andra personer, även om det vanligaste är att man är två personer som ansöker om ett gemensamt lån. Medsökande till lån kan användas av flera olika anledningar och det vanligaste är sannolikt att man är två eller flera personer som vill låna pengar tillsammans och använda pengarna tillsammans.


En annan vanlig anledning till att skaffa en medsökande till sitt lån är att den ena personens kreditvärdighet inte är god nog för att bli godkänd för ett lån med bra villkor. Ett alternativ till medsökande kan vara borgensman om det bara är en person som skall konsumera lånet och man därför inte vill vara flera som söker det tillsammans. Är det så att man är två eller flera som skall konsumera ett lånat belopp är det att rekommendera att alla som skall konsumera pengarna står som medsökande.

Att vara medsökande innebär med andra ord att man ansöker om att ta ett lån tillsammans och har lika stor skyldighet att se till att lånet blir återbetalt enligt det låneavtal som tecknats. Läs mer om betalningsanvsar för medsökande om du fortfarande känner dig osäker på vad det innebär att vara medsökande.


Medsökande ska anges direkt i samband med låneansökan och båda måste signera låneavtalet. Du kan och ska inte försöka ansöka om lån tillsammans med någon som inte godtar det. Det är brottsligt att ta lån i någon annans namn utan personens medgivande.

Lättare att få lån med medsökande

Även om det aldrig finns någon garanti för att få lån för att man har en medsökande, ökar chanserna för att bli godkänd avsevärt. En exra låntagare innebär en extra säkerhet för den bank man vänder sig till, särskilt om det handlar om att låntagarna var och en för sig, kanske inte har så bra kreditscoring.


Det är vanligtvis inte bara möjligheterna att faktiskt få ett lån som ökar. Ofta erbjuds också bättre villkor både i fråga om lånesumma, ränta och löptid när man är flera på ett och samma lån. Många lån som kanske känns svåra att få, går mycket lättare att få om man har en medsökande. Vissa banker ställer till och med krav på medsökande vid stora lånebelopp.

Personen som då ställer upp som medsökande kommer precis som låntagaren att skriva under på låneavtalet och som tidigare nämt också axla precis samma ansvar för återbetalningen som den huvudsakliga låntagaren. Detta innebär då att båda blir 100 % ansvariga för lånet och inte 50 % var som kan skulle kunna föreställa sig. Detta kallas ibland också för solidariskt betalningsansvariga.

Personen/personerna som tecknar lånet kommer enligt vanlig ordning att genomgå en så kallad kreditprövning. Det är faktiskt också så att banken ofta förbiser en betalningsanmärkning hos någon av låntagarna så länge deras ekonomi ser stabil ut i övrigt. Mest vanligt är det med medsökande på lån som också använder sig av UC kontroll och då kommer det att inhämtas en kreditupplysning på samtliga som är med och söker lånet.

Medsökande behövs sällan när du tar mindre lån men kan vara en fördel när du ansöker om att låna större belopp. Vid så kallade små snabblån och SMS-lån är det oftast inte ens möjligt att söka lånet tillsammans med en medsökande.

Ansök om ett privatlån eller banklån med medsökande - snabbt och enkelt med svar direkt på skärmen!

Betalningsansvar som medsökande

Att vara medsökande innebär ett stort ansvar. Den som väljer att vara medsökande på ett lån måste vara fullt medveten om att man faktiskt får samma fulla ansvar för lånet som den huvudsakliga låntagaren. Just det här med medsökande är något som ofta används av par men i vissa fall är det också så att familjemedlemmar, släktingar eller kanske några nära vänner.


Det går inte att friskriva sig från sina åtaganden jämtemot banken men ett alternativ kan vara att äga det som köps för pengarna tillsammans, vilket man kan skriva ett privat och juridiskt bindande avtal om. I de fallen kan det behövas vägledning och hjälp från någon som är juridiskt kunnig men det finns många bra konstnadsfria mallar att hitta på nätet.


Det gäller dock som tidigare nämnts att alla inblandade medsökande har full koll på att ansvaret för lånet alltid gäller alla inblandade. Om huvudlåntagaren av någon anledning skulle förlora sin betalningsförmåga, är medsökande skyldiga att träda in och betala lånet oavsett om de varit med och konsumerat det pengarna använts till eller inte. Samma sak gäller oavsett hur ni väljer att fördela de kostnader som lånet medför. Om ni exempelvis är överens om att alla inblandade ska betala lika mycket på lånet varje månad och en av er helt plötsligt inte kan det, måste den andre betala hela summan oavsett vad ni kommit överens om sinsemellan.

Fördela räntan med medsökande

Det kan finnas flera anledningar till att vilja dela upp räntan för lån med medsökande. Om ni inte gör något alls och inte på förhand har meddelat banken hur ni vill fördela räntan kommer den automatiskt att fördelas lika mellan er. Det är också uppgifter som förs över automatiskt till din deklaration.


Om man av någon anledning vill att hela räntan skall bokföras på exempelvis huvudlåntagaren och inte har bett banken att fördela räntan så kan man justera det i efterhand direkt i deklarationen. Har ni inte bett långivaren att fördela räntan annorlunda kommer ni om ni är en huvudlåntagare och en medsökande alltså att få räntan fördelad 50/50, vilket kommer att framgå när ni får kontrolluppgifterna inför deklarationen. I detta fall kan ni enkelt justera detta mellan er i er deklaration genom att den ena parten som inte skall göra avdrag för räntan helt enkelt stryker/räknar bort den posten i sin deklaration, medan den som skall deklarera för hela räntebeloppet lägger till det på sin deklaration.


Att ändra räntan i skatteverkets e-deklaration är enkelt och det gör man genom att klicka på ändra vid punkt 8.1.  Oavsett vem som ska ha ränteavdraget är det viktigt att båda ändrar beloppen i sin deklaration.

Det är många som skatteplanerar genom att låta den som det blir mest ekonomiskt fördelaktigt för, ta ränteavdraget i sin deklaration men självklart finns flera alternativ än 50/50 och 100 då ni likväl kan välja exempelvis 30/70 fördelning av räntan. Är ni osäkra på hur ni ska göra för att det ska bli mest fördelaktigt för er, kan ni bara testa er fram genom Skatteverkets e-tjänst för skatteuträkning. Sedan väljer ni att göra så som blir bäst.


I övrig information till Skatteverket anger ni vilken person ni justerat räntan med, skriv den andra personens personnummer så är det enkelt för Skatteverket att kontrollera era uppgifter mot varandra.
Läs mer om deklaration av ränta hos Skatteverket.

Medsökande underlättar med är inte alltid möjligt

Vilka lån är det lättare att få om man har en medsökande och går det att ha medsökande till alla typer av lån?

I princip erbjuder alla större banker lån tillsammans med medsökande. Likaså ökar som sagt chansen att bli godkänd för lån hos nästan alla långivare, om man inte är ensam om att söka lånet.


Det är framför allt vid större lån som en medsökande är aktuellt. Vissa banker erbjuder till och med väsentligt bättre villkor om man söker lån tillsammans. Det kan handla om att få riktigt låg ränta eller längre avbetalningstid. Det finns med andra ord goda möjligheter att ni ska få ett bra låneerbjudande om ni tillsammans blir godkända som låntagare.


Vid mindre snabblån och lån utan UC-kontroll finns sällan möjligheten att söka lån tillsammans med någon annan. Däremot är den typen av lånelösningar ofta lån som är lättare att bli godkänd för som ensam låntagare.

Läs mer om vilka banker som som passar bäst när det gäller att ansöka om lån tillsammans med medsökande.
 

Alternativ till medsökande

Som vi nämnt kan borgensman vara ett alternativ till medsökande men allra bäst är det om man har någon säkerhet att lämna för lånet. Det kan till exempel vara en bostad eller någon annan större tillgång som man äger. Har man ingen säkerhet för lånet, ingen medsökande eller borgensman, är man helt hänvisad till lån som inte ställer så höga krav på god kreditvärdighet.

Borgensman - ett alternativ i vissa lägen

En borgensman är en person som skriver på en förbindelse om att betala din skuld om du själv inte kan. Borgensmannen går därmed ”i borgen”.

Om du till exempel söker ett bolån för att köpa en bostadsrätt eller villa är det ofta den bostaden du pantsätter. Enkelt uttryckt så tar banken bostaden om du inte betalar ditt bolån. Men om du söker lån utan att vare sig ha bostad eller någonting annat att sätta i pant kan du behöva en borgensman för att få lånet godkänt.

Det finns två olika huvudformer av borgen – enkel borgen och proprieborgen. Med enkel borgen menas att det är först när låntagaren efter utmätningar inte kan betala mer som borgensmannen går in och betalar den resterande skulden.


Proprieborgen däremot bygger på att låntagaren och borgensmannen är lika ansvariga att betala skulden. Banken kan då välja att kräva borgensmannen likaväl som låntagaren på betalning, utan att låntagaren först ska betala vad han kan. En borgensman med låg inkomst kan sätta sin egen fastighet eller bostadsrätt som säkerhet, under förutsättning att den del som skall utgöra säkerhet inte redan är belånad. Oftast kan man belåna en fastighet eller bostadsrätt till ett totalt belopp som utgör mellan 70-85% av fastighetens eller bostadsrättens marknadsvärde.

Ibland finns det fler än en borgensman kopplad till ett lån. Då kan man antingen ha delat eller solidariskt betalningsansvar gentemot låntagaren. Den som går i borgen för någon kan själv få svårt att få till exempel ett bostadslån under den tid den är borgensman.

(Observera att borgenär är någonting helt annat än en borgensman. En borgenär är en långivare, eller fordringsägare, som det också kallas, och alltså en bank eller person som lånar ut pengar.)

Ta lån med borgensman

Som regel är det när du skall ta större lån och av någon anledning har en påverkad kreditvärdighet som du kan komma att behöva en borgensman. Om du skall låna till något tillsammans med någon annan är det främst medsökande som är aktuellt.

När du tar lån med borgensman är det värt att tänka på att dels kan borgensmannens kreditvärdighet att komma att prövas och dels har du och borgensmannen ofta ett långt gemensamt ekonomiskt ärende tillsammans. Risken är det borgensmannen som står för snarare än du som låntagare eftersom borgensmannen måste gå in och betala dina skulder om det skulle vara så att du av någon anledning inte längre kan betala dem själv.

Det är värt att ta de eventuella försäkringar som ofta erbjuds i samband med att du tar lån. Det minskar risken för borgensmannen.

När du ansöker om mindre lån eller så kallade snabblån, behövs ingen borgensman.

Att ställa upp som borgensman

Att ställa upp som borgensman åt någon som skall låna en större summa pengar, är något man måste tänka över noga innan.


Det innebär alltid en risk att ställa upp som borgensman till någon som skall låna pengar. Det kan i första skedet verka enkelt och riskfritt men tänk på att om låntagaren själv inte kan betala sina lån är det du som borgensman som måste träda in i låntagarens betalningsansvar.

Det är klokt att överväga beslutet väl innan du bestämmer dig för att vara borgensman för ett blancolån. Om låntagaren skall konsumera pengarna på något som banken inte godtar som säkerhet behöver det inte innebära att det inte har något värde. Du som borgensman kan alltid tillsammans med låntagaren skriva avtal om vad och hur situationen skall hanteras i de fall låntagaren inte skulle kunna betala sitt lån. Likaså kan ni skriva avtal kring ägandet av det som investeringen handlar om men det kan vara lite knepigt att få till ett korrekt juridiskt hållbart dokument. Det kan absolut vara värt att anlita juridisk hjälp för att skriva avtal, om det handlar om stora summor pengar.

Eftersom större lån oftast tas på längre återbetalningstid, skall du tänka på att oavsett om en relation med en person du är borgensman till upphör, kvarstår ditt åtagande som borgensman.


Borgensman till vem?

Eftersom det ofta är ett åtagande över lång tid att ställa upp som borgensman åt någon som skall låna stora belopp behöver du ställa dig följande frågor:

  1. Hur ser personens betalningförmåga på kort och lång sikt ut?
  2. Litar du på att personen kommer att sköta sin ekonomi?
  3. Är vår relation varaktig under många år framåt?
  4. Har du råd att gå in och betala om låntagaren inte kan betala sin skuld själv?
  5. Behöver du säkerställa din egen betalningsförmåga?
  6. Behöver du teckna någon form av avtal om äganderätt till det som pengarna lånas till?


Copyright © All Rights Reserved kontanter.nu 2014