Amortering

Amortering ingår som en naturlig del när du ska låna pengar. Det är amorteringen som utgör själva återbetalningen av det lån du tagit och här ska vi försöka reda ut de vanligaste begreppen och besvara de vanligaste frågorna.

Amortering är själva återbetalningen

När du tecknar avtal om ett lån eller en annan kredit av något slag, kommer du mest sannolikt att betala en summa varje månad som inbetalning på ditt lån. Om vi bortser från vissa speciella amorteringsfria bolån och renoveringslång och några enstaka andra fall, kommer din inbetalning att bestå av två delar, nämligen amortering och ränta. Därtill kan det också förekomma andra avgifter såsom fakturaavgifter eller andra administrativa avgifter.

Bilden är ett exempel på hur de olika delarna i din månatliga inbetalning kan fördela sig mellan amortering, ränta och eventuella övriga avgifter.

Amortering är den del av beloppet du betalar till banken vid varje betalningstillfälle som minskar din skuld medan räntan är det pris du betalar för att ha lånet. Ju större amorteringar du betalar, desto snabbare kommer din skuld att minska och samtidigt blir det lägre skuldsaldo kvar att betala ränta på. Om du inte amorterar (vilket är ovanligt) kommer din skuld med andra ord inte att minska alls, utan du betalar bara ränta och andra eventuella avgifter som tillkommer.


Det förekommer enstaka amorteringsfria alternativ men det är sällsynt och det ska råda väldigt speciella omständigheter för att det ska vara ett fördelaktigt alternativ. Det bästa för dig är att skulden minskar och därmed även räntekostnaderna.

Olika typer av amortering

När du jämför kostnader för lån är det både storleken på amortering och räntan som du skall beakta då dessa tillsammans kommer att utgöra din totala lånekostnad per månad. Eftersom amorteringsplanen kommer att avgöra hur lång tid det tar för dig att bli skuldfri, bör du tänka på att välja rätt sätt att amortera på. Det är alltid värt att sträva efter att återbetala sitt lån på så kort tid som möjligt, särskilt om räntan inte är den mest fördelaktiga.

Är du osäker på hur din ekonomi kommer att utvecklas över tid, bör du välja en längre tids amortering med lägre månatligt belopp snarare än att redan från början försöka betala av lånet så snabbt som möjligt. Sedan kan du istället betala tillbaka lånet tidigare eller göra extra amorteringar när du känner att din ekonomi tillåter det. Lån utan säkerhet brukar i de allra flesta fall vara mycket flexibla på det sättet att du ofta kan få ändra din amorteringsplan till en kortare sådan om du bedömer att du fått förbättrad ekonomi och kan betala av lånet i snabbare takt än du tänk från början. När det gäller motsatsen, att sänka sina amorteringar och månatliga inbetalningar, brukar långivare vara lite mer restriktiva, särskild om lånet är nytaget och du kanske redan nått ditt "lånetak".

Alla blancolån (lån utan säkerhet) skall dessutom kunna betalas i helt eller delvis i förtid utan att det innebär några extra avgifter eller kostnader för dig. Det betyder att även om du inte ändrar din amorteringsplan kan du göra mer eller mindre regelbundna extra inbetalningar för att skulden ska minska och räntebeloppen sjunka snabbare.


Det finns olika typer av amorteringsplaner, rak amortering, annuitetslån och en mindre vanlig form av lån som är amorteringsfria lån. Även ett fåtal andra varianter finns men de allra vanligaste amorteringsformerna är rak amortering och annuitetslån.

Rak amortering - minskar din skuld synbart

Rak amortering är den amorteringsform som minskar din skuld synbart redan från första inbetalningen.

Rak amortering har länge varit den vanligaste amorteringsformen men annuitetslån tenderar faktiskt att bli allt mer vanligt och vi ska återkomma till några av de bakomliggande skälen för detta. Vid rak amortering betalar du samma amorteringsbelopp varje månad och skulden sjunker därmed i en redan förutbestämd takt. Om du inte gör extra amorteringar kommer du att ha lånet kvar exakt så många månader som du bestämde dig för från början.

Månadskostnaden eller månadsbeloppet du ska betala på lånet, sjunker i takt med att kostnaden för ränta sjunker ju lägre skuld du har kvar. Så länge räntan ligger på samma nivå kommer dina månadskostnader att sjunka för varje månad. Har du rörlig ränta på ditt lån kan månadskostnaden öka och minska lite för varje inbetalningstillfälle. På lite sikt i takt med att du amorterat av en del av din skuld kommer du dock kunna känna dig säker på att månadskostnaden kommer att sjunka i stadig takt allt eftersom.

Såklart finns det både fördelar och nackdelar med både rak amortering och annuitetslån. Om du får möjlighet att välja amorteringsplan så ska du tänka efter vad som passar dig bäst men oftast reglerar bankens villkor vilken typ av amortering de erbjuder för sina låneprodukter.

Rak amortering fördelar:
Lånet kommer att vara avbetalt det datum du på förhand bestämde dig för.

Det totala månadsbeloppet du ska betala kommer att bli lägre i takt med att räntedelen blir mindre.


Rak amortering nackdelar:
Det totala månadsbeloppet du ska betala kan öka om du har rörlig ränta och räntan stiger.

Rak amortering

Annuitetslån - ger trygghet om du har rörlig ränta

Annuitet innebär att du betalar ett fast belopp varje månad. Det beloppet kommer att vara detsamma ända fram tills lånet är till fullo återbetalt. Dina månadsbetalningar består av ett så kallat annuitetsbelopp som innebär att du betalar samma summa vid varje betalningstillfälle.


Annuitetsbeloppet består av både amortering och ränta och allt eftersom tiden går och din skuld minskar, kommer den del som utgör amortering att öka medan den del som utgörs av ränta kommer att minska. Räntedelen är alltså högre i början men sjunker i takt med att amorteringsbeloppet ökar.


Fördelen med annuitetslån i jämförelse med rak amortering är att du alltid vet exakt vilket belopp du ska betala in per inbetalningstillfälle. Beloppet kommer att vara detsamma ovasett om ränteläget förändras (om du har rörlig ränta).

I början av din avbetalningtid går den största delen av dina betalningar till själva räntan för att sedan, i takt med att lånet blir lägre, istället lägga större del på själva lånebeloppet.

Annuitetslån fördelar:
Du kan känna dig trygg med att inte det månadsbelopp du ska betala förändras under lånets löptid. Samma belopp att betala under hela tiden du har lånet.

Annuitetslån nackdelar:
Ränteläget kan förlänga den totala avbetalningstiden för lånet. Du vet inte exakt när du blir skuldfri.

Annuitetslån

Amorteringsfria lån i undantagsfall

Amorteringsfria lån är definitivt för undantagsfall. Under vissa tidsperioder bakåt i tiden förekom den här möjligheten mer frekvent än de senaste årtiondena. I takt med att samhället förändras, hushållens skulder ökar och nya lagar och förordningar som syftar till att skydda lånekonsumenter mot överskuldsättning, finns det knappt några amorteringsfria lån nu för tiden.


Vid speciella undantagsfall, kan du både söka och ha möjligheten att bli beviljad ett amorteringsfritt lån. Det är förhållandevis ovanligt att man söker amorteringsfria lån men i vissa situationer kan det verka mer rimligt att föra samtal med banken om att slippa amortera och bara betala ränta för lånet. Ofta (men inte alltid) är en bostad inblandad i sådana här sammanhang.
Det kan till exempel handla om lån till renovering av en fastighet som du äger eller liknande situationer. Ett amorteringsfritt lån är inte räntefritt utan du kommer fortfarande att betala ränta.

Att ha ett amorteringsfritt lån är en överenskommelse mellan dig och din bank och det är sällsyt med amorteringsfria lån att söka på nätet.

Jämför lån och välj återbetalningstid

Eftersom rak amortering är det vanligaste när du tar blancolån utan säkerhet, har de flesta långivare ett enkelt verktyg på sina hemsidor, där du kan jämföra din totala månadskostnad beroende på lånesumma och önskad återbetalningstid. Återbetalningstiden kallas också för lånets löptid.

Du kan pröva lite olika varianter och jämföra den totala summan som du skall betala varje månad. Tänk på att jämförelsen görs med en bestämd ränta och därför kan det skilja sig mellan exemplet och det belopp du till sist erbjuds att betala per månad, beroende på vilken ränta just du erbjuds. När ett lån har individuell ränta innebär det att ju högre kreditvärdighet du har, desto bättre/lägre ränta kommer du att bli erbjuden.

Tips: Du kan alltid lösa ditt lån helt eller delvis i förtid så välj hellre en längre återbetalningstid än en kortare så kan du själv reglera dina amorteringar om du får pengar över som du vill amortera extra på ditt lån. Läs även våra användbara tips på hur du kan förbereda dig innan du söker lån.

Amortering när man tar SMS-lån eller mindre snabblån

Amorteringen för snabblån skiljer sig inte från om du skulle låna pengar hos din vanliga bank. Det är förstås skillnad på "snabblån" och "snabblån" i det avseendet att om du väljer ett helt vanligt lån med normal löptid och normal ränta, kommer amorteringsplanen inte skilja sig nämnvärt från de lån du skulle få hos din vanliga bank.

Om vi däremot fördjupar oss i ämnet SMS-lån och med SMS-lån då avser mindre lån med mycket kort avbetalningstid, är amorteringsmodellen ganska uppseendeväckande. Varför vi menar att den är uppseendeväckande är för att amorteringar för väldigt korta SMS-lån bygger på att du återbetalar hela ditt lån på mycket kort tid och därför blir amorteringarna ganska stora i jämförelse om du tar ett lån med längre löptid.

Förenklat kan man beskriva det som att ju längre löptid du har på lånet, ju lägre amorteringsbelopp kommer du att betala per månad. Kanske är det just av den här anledningen som SMS-lån med lång återbetalningstid har blivit allt mer populär. Många tycker säkert att det är på tok för mycket att amortera runt 3500 kr per månad för ett lån på 10 000 kr men det är just det som är SMS-lånens affärsidé.

Amorteringskrav på bolån

Amorteringskrav på bolån

När det gäller amorteringskrav på bolån är det många som blir trötta bara av tanken att försöka förstå hur det fungerar. Den vanligaste amorteringsformen för bolån är rak amortering.

Just nu gäller följande amorteringskrav för bolån. Här punktar vi de fakta som vi tror att många är mest intresserade av.

  • På nya bolån där du lånar över 70% av bostadens totala värde, ska amorteras med minst 2% av det ursprungliga lånebeloppet varje år tills du når under 70%. Lån med under 70% belåningsgrad ska du amortera minst 1% på tills dess att belåningsgraden är nere på 50%.
  • Vill du utöka ditt bolån, till exempel för att renovera så gäller speciella regler.
  • Omvärdering av bostaden får göras vart femte år. Om bostaden du har lån på, har ökat i värde betyder det att belåningsgraden går ner, vilket gör att kraven på amortering minskar. Det krävs ganska omfattnde ombyggnad eller renovering för att kunna hävda att värdet ska anses ha ändrats avsevärt.
  • Reglerna gäller endast nya bolån sedan de nuvarande reglerna trädde i kraft. Kravet gäller inte om man bara vill byta bank. Då följer de gamla reglerna med även till den nya banken.


Från 1 mars 2018 skärptes amorteringskravet ytterligare – den här gången gällde det ett så kallat skuldkvotstak. Det innebär att nya bolånetagare med lån som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten ska amortera ytterligare 1 procent av skulderna utöver det befintliga amorteringskravet.

Det finns ett antal undantag för att reglerna om amorteringskrav ska gälla fullt ut.

  • Vid särskilda skäl som till exempel arbetslöshet, dödsfall i familjen eller sjukdom kan hushåll i undantagsfall, slippa amortera under en begränsad period.
  • Nyproduktion: Bolåneföretag får godkänna att lån för nyproducerade bostäder inte amorteras under de första åren, dock under högst fem år. Denna möjlighet gäller endast för förstahandsköparen.
  • Lantbruk: Lån som lämnas mot säkerhet i fastighet som är taxerad som en lantbruksenhet omfattas inte av amorteringskravet.


Källa: Finansinspektionen

Övriga tips kring amortering

Ändra amorteringsplan under pågående lån

Om vi bortser från de traditionella SMS-lånen med kort återbetalningstid och istället koncentrerar oss på vanliga privatlån, är det ofta fullt möjligt att ändra på amorteringsplanen under pågående avbetalningstid. I vissa fall kan man förlänga sin löptid på lånet, vilket ofta är i syfte att få ner kostnaden så tillvida att man skjuter fram sina planerade amorteringar genom en lägre amorteringstakt.

Om du vill omförhandla din amorteringsplan förutsätter det att du inte redan har den maximala löptiden på ditt lån eftersom det då inte finns något utrymme för att ändra amorteringsplanen.


Du kan också ansöka om att ändra amorteringsplanen till det motsatta, nämligen att börja amortera mer än du tidigare gjort. Detta ska du bara göra om du vet säkert att du har en stabil ekonomi som kan klara av att betala mer varje månad under hela lånets löptid. Känner du dig det minsta osäker eller vill kunna ha möjligheten till flexibilitet, ska du istället göra extra amorteringar varje månad du tycker att du har råd med det. Det sistnämnda är definitivt att föredra för den som vill bli skuldfri snabbare, vilket du kan läsa mer om här nedanför när det handlar om att amortera sig skuldfri snabbt.


Amortera så mycket som möjligt

I vissa lägen när du behöver hålla nere din totala månadskostnad för lån, kan det finnas födelar att inte amortera så mycket eftersom du måste betala både ränta och amortering varje månad. Det är alltid en fördel att göra så stora amorteringar som möjligt varje månad eftersom du blir skuldfri snabbare då och dessutom blir de totala räntekostnaderna lägre i takt med att skulden sjunker.

Om ditt mål är att bli skuldfri så snabbt som möjligt ska du amortera så mycket du kan. Även när du tar ett lån med lång löptid, kan du göra extra amorteringar lite då och då när din ekonomi tillåter det.
Är det snarare så att ditt mål är att ha så låg total månadskostnad som möjligt för att få mer pengar över till annat, ska du välja den maximala löptiden som går att få eftersom amorteringarna då är minsta möjliga.

Om du har ett lån med en ränta som du vill byta ut till en lägre ränta för att kunna amortera mera istället, är det förmodligen läge att omförhandla ditt lån. Om du låter bli att sänka din månadskostnad och istället fokuserar på att betala samma belopp som du gör idag men med lägre ränta, ökar amorteringstakten trots att det är samma belopp du betalar varje månad.


Förtidsinlös dyra lån och krediter genom skuldfinansiering

Att förtidsinlösa de dyraste lånen och krediterna du har genom ett annat lån, innebär inte nödvändigtvis att du ökar amorteringstakten men däremot kanske du frigör utrymme för att kunna amortera mera. Att sitta med lån och krediter med höga räntor gör att en större andel av din månatliga inbetalning går till räntor och eventuella avgifter och amorteringsdelen blir mindre, vilket gör att lånet går långsammare att bli av med. Ofta är det värt att lägga lite tid på att göra enkla beräkningar på ditt skuldläge, för att se om du kan få mer fördelaktiga villkor genom att byta ut de lån du har mot andra billigare alternativ.


Copyright © All Rights Reserved kontanter.nu 2014