Lånerelaterad information

Det är verkligen inte lätt att hålla reda på alla olika begrepp och definitioner som förekommer när du ska låna pengar. Därför finns den är sidan som förhoppningsvis bringar klarhet i de saker du kanske undrar över.

Betalningsanmärkning

Vanligast är att ett inkassoföretag blir involverat om du inte betalar dina räkningar i tid. I det här läget brukar det inte vara någon större fara, betala räkningen från inkassobolaget så kommer allt vara ut världen. Du har inte fått en betalningsanmärkning bara för att du får ett brev från inkasso.


Om du däremot är skyldig någon pengar och inte betalar tillbaka dessa inom utsatt överenskommen tid och inte heller betalat räkning från inkasso (om du fått en sådan) kan fodringsägaren ansöka hos Kronofogden om ett så kallat betalningsföreläggande. Fordringsägaren riktar då genom Kronofogden ett krav på dig att betala din skuld. De kan vid det här laget också ha överlåtit skulden till något annat företag såsom ett inkassoföretag eller annat företag som köper upp fakturor.

Ansökan om betalningsföreläggande, registreras och skickas med brev till dig. I ansökan ser du vem som anser sig ha ett krav mot dig och hur stor skulden är. Du har då en viss tid på dig att invända mot kravet (normalt sett är detta ca 14 dagar). Är kravet rätt och riktigt och du inte gör några invändningar utfärdar Kronofogden ett utslag. Uppgifterna om detta registreras hos kreditupplysningsföretagen och leder då vanligen till en betalningsanmärkning. När ett betalningsföreläggande registreras mot en juridisk person hämtas uppgiften vanligtvis av kreditupplysningsföretagen redan vid ansökan. Det är alltså inte Kronofogden som ger betalningsanmärkningar utan kreditupplysningsföretagen.

Du  kan läsa mer om vad en betalningsanmärkning är och hur den uppstår hos Kronofogdemyndigheten.
 

Hur länge finns en betalningsanmärkning kvar?

Kreditupplysningsföretagen kommer i de flesta fall ha kvar uppgifter om betalningsanmärkning på en privatperson i tre år. Det är ganska lång tid och ofta ställer en anmärkning till det ganska rejält när man vill teckna överenskommelser om olika saker.

För juridiska personer (företag) får uppgifterna finnas kvar i fem år. När en ansökan om betalningsföreläggande registreras mot en juridisk person finns den uppgiften kvar i längst två år efter utgången av det år då ansökningen gjordes.

Uppgifter om eventuell skuldsanering ska i normala fall försvinna fem år efter den dag den tillkom. Om betalningsplanen är längre än fem år försvinner uppgiften den dag betalningsplanen tar slut. Skuldsanering är en åtgärd som du kan ansöka om hos Kronofogdemyndigheten.
 

Går det att låna pengar trots betalningsanmärkning?

Det går att låna pengar trots betalningsanmärkning. Har du i övrigt fått hyfsat ordning på din ekonomi, är det idag många långivare som accepterar dig som låntagare trots att du har en eller till och med flera betalningsanmärkningar.

Det du skall tänka på är förstås att din kreditvärdighet när du har betalningsanmärkning är låg och då får du som regel sämre lånevillkor än om du inte haft någon betalningsanmärkning registrerad på dig. Har du väldigt dålig ekonomi, vill vi avråda från att ta lån eftersom det kanske bara löser din ekonomiska situation på kort sikt.

Den som är i behov av lån även om det finns anmärkningar i kreditupplysningsföretagens register bör vara extra noga i sitt val av lämpliga lån. Dels är det onödigt att ansöka hos kreditföretag som ändå inte kommer att godkänna personer med anmärkning och i många fall vill man helst också undvika UC förfrågningar.

Många väljer att i första hand söka lån utan UC kontroll med BankID eftersom det är ett snabbt och enkelt sätt att få svar på om man kommer att bli godkänd eller inte. Samtidigt orsakar den sortens lån inte heller onödiga UC kontroller.
 

Låna trots skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten

Att låna trots skuld hos Kronofogdemyndigheten är mycket svårt. Villkoret för att låna pengar även om man har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten är som regel att du äger en bostad som du kan ställa som säkerhet för lånet.

Bostaden kan enbart belånas upp till en viss andel så om du redan har bostaden som säkerhet för exempelvis ett bolån eller annat lån kommer dina möjligheter till lån begränsas ändå. Normalt sett kan man belåna en bostad på mellan 70 -80% av bostadens värde.


Det finns vissa omstartslån för personer med skulder hos Kronofogden och dem hittar du bland de lån som accepterar låg kreditvärdighet rent generellt.


Kreditkonton online - mer vanligt än snabblån

Ett kreditkonto online är en form av kontokredit som du ansöker om för att sedan bestämma själv när och hur mycket pengar du vill ta ut från kontot. Det är inte samma sak som att du skulle ha ett elektroniskt kreditkort eftersom du sällan betalar direkt från själva kreditkontot. I princip alla krediter av det här slaget, fungerar istället på det sättet att du för över pengarna till ditt ordinarie bankkonto och gör uttagen eller köpen därifrån. Överföringen kan du göra från din mobiltelefon om du har en smartphone.

Normalt sett ansöker du om ett sådant här kreditlån en enda gång och sedan finns krediten där för dig, att använda när du vill och hur ofta du vill. Skillnaden mellan de vanligaste kreditkontona och vanliga lån, är alltså att du kan utnyttja den om och om igen så länge du har ett tillgängligt utrymme att använda på den.

Kreditkonton online

Ansökan går däremot till på liknande sätt som när du söker ett vanligt lån eller snabblån. Du ansöker om ett kreditutrymme som du sedan kan göra större eller mindre uttag från. Ibland är uttagen avgiftsbelagda, vilket gör att många små uttag kan bli dyrt i längden. Det finns kreditkonton med bra ränta och kreditkonton utan UC som ofta har en högre årsränta men en förhållandevis rimlig månadsränta, eftersom det är månadsränta du betalar varje månad för de pengar du använt på din kredit.


Snabblånemarknaden domineras numera av olika former av flexibla krediter och de gamla så kallade smslånen, är på väg att dö ut helt.

Fördelen med flexibla krediter

Den största fördelen med ett kreditkonto i jämförelse både med kreditkort och vanliga snabblån, är att du för över pengarna till ditt vanliga bankkonto och kan sedan disponera pengarna som du vill. Många har ju redan något sorts betalkort kopplat till sitt vanliga konto och allt fler föredrar faktiskt att ha så få plastkort på fickan som möjligt.


Det är enkelt att dryga ut kassan för att betala månadens räkningar om det saknas pengar någon gång och så vidare. I jämförelse med ett vanligt lån där hela beloppet utbetalas och du sedan får betala ränta på hela lånet direkt från dag ett, kommer du enbart att betala ränta för det belopp du utbyttjat på din onlinekredit. Att betala ränta enbart för de pengar du tagit ut gör att du slipper betala ränta fram tills dess att du verkligen behöver utnyttja möjligheten att handla eller betala på kredit.


Du kan i de flesta fall ansöka om krediter på belopp mellan 1000 och 50000 kronor för att sedan utnyttja så stor del av den som du behöver. Det vanligaste är att man söker ett belopp som är högre än det som man inledningsvis har tänkt att ta ut. Resterande del av pengarna upp till max uttagsbelopp, finns kvar där och väntar på dig tills du behöver göra fler uttag.

Tänk på att storleken på din kredit och dess kreditlimit, i vissa fall kan avgöra hur mycket du måste betala in på den varje månad när du väl börjat göra dina uttag.


Väldigt många aktörer som erbjuder flexibla lån i form av krediter av det här slaget, använder andra upplysningsföretag än UC (Upplysningscentralen). Det betyder att du kan söka kreditlån utan UC hos en rad olika långivare online.

Kreditkonton tillhör inte den kategorin av lånelösningar som kräver någon säkerhet för att bli godkänd. Alla krediter online är kreditlån utan säkerhet men de har alla sina olika krav på vilka övriga villkor som ska vara uppfyllda för att kunna bli godkänd för dem. Du måste exempelvis alltid vara minst 18 år gammal för att över huvud taget kunna söka ett lån eller kredit. Vissa kreditgivare har till och med högre åldersgräns än så. Andra vanliga villkor är din kreditvärdighet, om du får kredit med betalningsanmärkning eller vilken inkomst du behöver ha för att anses ha tillräckligt god betalningsförmåga. Vilka krav varje enskilt låneföretag ställer på dig som kund, framgår i informationen vid varje kreditlån.

Kostnader för kreditkonto

Att göra själva uttaget är oftast avgiftsfritt men när du använder eller utnyttjar krediten får du normalt sett, sedan betalar du ränta för det belopp som du tagit ut. Däremot finns det några få låneföretag som både tar ut en uttagsagift och även en aviavgift i de fall avisering förekommer. Eftersom månadsräntan är förhållandevis låg på månadsbasis, är det ofta själva aviagifterna som kreditföretaget ska tjäna pengar på, vilket gör att den effektiva räntan påverkas då även sådana avgifter räknas in när man beräknar effektiv ränta på olika typer av lånelösningar.

De flesta kreditkonton tar ränta från samma dag som du gör uttaget, medan andra kreditkonton mer liknar ett kreditkort där du alltså inte betalar ränta förrän efter ett antal dagar. De krediter som börjar räkna ränta först efter ett antal dagar, kan alltså vara helt räntefria om du sköter dina inbetalningar på ett smart sätt. Du får såklart göra avdrag för räntan på en kontokredit liksom för andra lån. Det gör att räntan blir lite lägre än det som står på respektive kreditalternativ. Läs mer om du behöver lära dig mer om hur du deklarerar för ränta och hur stora ränteavdrag du kan ha.


Utöver ränta förekommer det ibland en uppläggningsavgift som man drar från ditt kreditutrymme i samband med att du blir godkänd för den. Detta är som regel en engångsavgift som du bara kommer att betala en gång.

En annan sak som utmärker den här sortens krediter är att amorteringarna sker på ett mer flexibelt sätt än om du tar ett vanligt lån. I de flesta fall ingår det i kreditvillkoren att du måste betala ett minimibelopp som motsvarar antingen en procentsats av din skuld, en procentsats av ditt totala kreditutrymme eller en fast summa som lägsta inbetalning. Flexkrediter ger dig en möjlighet att själv bestämma hur mycket du ska betala in varje månad.

Återbetalningskrav för flexibla krediter

En sak som skiljer sig mellan olika onlinekrediter är lägsta återbetalningskrav per månad. De flesta kontokrediter har ett lägsta avbetalningskrav som baseras på en procentuell andel av antingen ditt aktuella skuldsaldo eller din totala kreditgräns. Utöver det har många ett minsta belopp som kompletterar den procentuella återbetalningsnivån.

Återbetalning i form av procentuell andel av utestående skuld betyder att du minst behöver betala en viss procent av den skuld du hade vid avräkningstillfället som ligger till grund för den aktuella månadsfakturan.


Exempel (med 10% återbetalningkrav): Du har en kredit på totalt 20 000 kr men har utnyttjat 10 000 kr. Då ska du betala den angivna procentuella andelen på 10 000 kr (din aktuella skuld). I det här exemplet blir det 10% av 10 000 kr, vilket blir 1000 kr inklusive ränta. I praktiken innebär det att om du inte gör nya uttag, kommer ditt månatliga belopp att betala att sjunka allt eftersom den aktuella skulden sjunker.

Återbetalning i form av procentuell andel av kreditlimit betyder att du ska betala en viss procent av din maximala kreditgräns oavsett hur mycket din aktuella skuld är.


Exempel (med 10% återbetalningskrav): Du har en kredit på totalt 20 000 kr men har utnyttjat 10 000 kr. Du ska betala den angivna procentuella andelen på 20 000 kr. I det här exempelt blir det 10% av din kreditlimit, vilket blir 2000 kr inklusive ränta. I praktiken innebär det att du kommer att betala 2 000 kr i månaden så länge ditt utnyttjade kreditbelopp är över 2000 kr. Till skillnad mot att betala en procentuell andel av aktuell skuld, kommer du att betala av den här krediten snabbare och därför kommer dina totala räntekostnader också att bli lägre.

Som vi nämne i början av det här avsnittet, kan den procentuella andelen också kompletteras att ett minimumkrav som är uttryckt i kronor. Om du har en kontokredit som du inte har utnyttjat så mycket av, kan det betyda att du ändå ska betala mer än den procentuella andel som anges.


Ett exempel kan se ut så här (återbetalningskravet är formulerat som "minst 10% av utestående/aktuell skuld eller 500 kr"):
Du har en kontokredit med kreditgräns på 20 000 kr men har bara utnyttjat 3000 kr just nu. Den minsta procentuella andelen skulle vara 300 kr (10% av 3000 kr) men det kompletteras med ett minsta belopp i kronor så din månadsinbetalning måste ändå vara minst 500 kr. Det är dock ingen nackdel eftersom det gör att din amortering ökar och att räntan minskar snabbare, så även din totala skuld.

Deklarerad inkomst

Med deklarerad inkomst menas att man hade en inkomst som man betalade skatt för föregående år. Alla som har skattepliktiga inkomster av något slag, gör varje år en inkomstdeklaration till Skatteverket och det är den inkomst du hade vid din senaste deklaration som avses med "deklarerad inkomst". Många lån kräver att du har deklarerad inkomst i Sverige.

Det finns en viss "eftersläpning" i inkomstdeklarationen eftersom det är först året efter du haft dina inkomster som du gör din deklaration. Om du exempelvis ska deklarera för inkomster som du haft under 2021, kommer du att göra det först under våren 2022. Sedan följer ännu en eftersläpning eftersom det slutgiltiga beslutet om din inkomstdeklaration sker först flera månader därefter.

Det här betyder att om du söker ett lån i exempelvis februari 2022 så kommer de deklarationsuppgifter som utgör grunden för din deklarerade inkomst så som långivarna ser den, fortfarande att vara dina inkomster som du hade under 2020. Detta är för att du ännu inte hunnit deklarera dina inkomster för inkomståret 2021.Det här innebär i sin tur att om du inte hade några inkomster under 2020, kommer det att se ut som att du inte har någon deklarerad inkomst även om du har haft det under 2021.

I många fall kan man utan problem låna pengar utan deklarerad inkomst om man på något sätt kan styrka att man ändå haft inkomster men inte hunnit deklarera dem ännu. Det vanligaste är att man i så fall, behöver styrka att man haft inkomster genom att skicka in kompletterande dokument till långivaren. Ofta är det dina lönespecifikationer som kommer att utgöra sådana underlag.

Eftersom du inte deklarerar för CSN lån som en inkomst, kommer det inte finnas med i din deklaration. Det som i allmänhet räknas som inkomst kan alltså vara: inkomst av tjänst/arbete, inkomst av eget företagande, pension, a-kassa, aktivitetsstöd, förläldrapenning, sjukpenning och kapitalinkomster.


Det här betyder att man kan låna pengar som arbetslös eller sjukskriven hos många långivare. Det finns också lån för studenter, så länge man kan visa på en liten extrainkomst som man kanske har vid sidan om sitt studiebidrag. Likaså andra inkomster som du haft och betalat skatt för. Det kan till exempel vara skattepliktiga ersättningar eller överskott av kapital. I lånesammanhang avgör varje bank eller långivare, vad de anser ska räknas in i sina inkomstkrav.

Deklarerad inkomst

Inkomst av tjänst

De som inte ställer sina inkomstkrav utifrån deklarerad inkomst, kräver ofta inkomst av tjänst. Det är inte ovanligt att även pension och egenföretagande ingår i detta.


Det är en ganska tydlig signal om att man kanske också kräver att du har en viss typ av anställning. Vissa långivare har till och med fast anställning som ett krav för att komma i fråga för lån hos dem. Men utifrån att arbetsmarknaden förändras och olika tillfälliga anställningar inte behöver betyda att de varvas med perioder av arbetslöshet, nöjer de flesta sig med att se att inkomsterna är stadigvarande.

Krav på att vara skriven i Sverige

När du är skriven i Sverige blir det lättare att få ett lån, även om många kräver att du inte bara ska vara skriven här utan också att du ska ha varit det under ett visst antal år. Det är alltså inte självklart att du kan få låna pengar även om du har en stadig inkomst och ordnad ekonomi. Detta gäller oavsett vilket land du kommer ifrån.


Som regel ska du vara registerad som fast boende i det land där du bor till störst del. Under vissa förutsättningar kan du ha dubel bosättning och vara skriven i två länder samtidigt. Men om du har tänkt att bo och stanna i minst 1 år behöver du oftast vara folkbokförd i Sverige. Du anmäler din folkbokföring hos Skatteverket.


När du vill låna pengar utan säkerhet och utan att vara svensk medborgare, gäller det att hitta de banker och kreditföretag som inte ställer krav på Svenskt medborgarskap. Som tur är blir det mer och mer ovanligt att banker kräver att du är svensk medborgare. Man kan nog anta att det har att göra med att Sverige är på god väg att bli ett multinationellt land där medborgarskap inte är självklart. Många arbetskrafstinvandrare är och har varit bosatta i landet under många år. Likaså får man förmoda att den fria rörligheten inom EU har påverkat detta en del. I vissa fall kan det vara lite enklare att låna pengar med en bostad som du ska köpa eller redan äger som säkerhet för lånet.
 
I krav och villkor för olika lån står det ofta beskrivet om du måste ha Svenskt medborgarskap eller inte. Detta är en information som banken eller långivaren kan ändra så den aktuella informationen finns alltid på de olika lånens egna hemsidor på nätet.

Betalskydd för lån - en försäkring

Ibland erbjuds du att teckna betalskydd, vilket är en bra försäkring för om du skulle drabbas av sjukdom eller arbetslöshet som gör att du inte klarar av att betala på ditt lån.


Vi är ofta duktiga på att försäkra oss mot många olika typer av händelser. Bilförsäkring, hemförsäkring och andra typer av helt vanliga försäkringar är en självklarhet för många av oss. Du kan också skaffa dig försäkringar för att skydda dig ifall något oförutsett händer och du tillfälligt helt eller delvis tappar din betalningsförmåga.


Man kan sammanfatta ett betalskydd med att det är en försäkring mot oförutsedda händelser som kan påverka din betalningsförmåga. Det blir allt vanligare att banker och kreditinstitut erbjuder betalskydd/försäkring i samband med att du tecknar avtalet men i vissa fall kan du teckna betalskydd även för pågående lån och avbetalningar. Tidigare var det vanligast när det handlade om större lån men numera kan man se erbjudanden om betalskydd för lån i olika storlekar och även för avbetalningsköp av olika slag.

Det är frivilligt att teckna betalskydd och priserna varierar för olika lån och olika betalskyddslösningar. Det är lätt att känna att det är en onödig kostnad att teckna betalskydd men det är kan vara bra att ha betalskydd då det oftast täcker hela din lånekostnad vid oförutsedda händelser som gör att du inte har samma betalningsförmåga som när du tecknade lånet.

Vanligtvis betalas och förnyas betalskyddet månadsvis och kan sägas upp skriftligen. Det ingår ofta även ett livskydd som vid dödsfall löser hela den utestående skulden. Var noga med att fråga om villkoren för betalskyddet.

Hur fungerar betalskyddet i praktiken?
Ett betalskydd fungerar alltså som en försäkring, som täcker din månadskostnad för lånet under en viss tidsperiod, vanligtvis upp till 12 månader om du drabbas av ofrivillig arbetslöshet eller arbetsoförmåga pga sjukdom/olycksfall i mer än 30 dagar. Hur hög ersättning man kan få per månad, varierar mellan olika betalskydd.

Kostnaden för betalskyddet är i  princip alltid en procentuell andel av din månadskostnad för lånet. Om du till exempel tecknar en försäkring där premien är 8% av månadskostnaden och din månadskostnad är 1 221 kronor kostar försäkringen 98 kronor i månaden, är den 2 441 kronor betalar du 195 kronor. Detta är en förhållandevis låg kostnad med tanke på att försäkringen går in och täcker upp stora delar och ibland hela din månadskostnad om något skulle hända. Ibland har man andra försäkringar som täcker stora delar av inkomstbortfallet om något oförutsett händer men det är inte säkert att det räcker och då kan ett betalskydd vara skönt att ha.

Det kan vara värt att tänka på att du ibland behöver göra en hälsodeklaration i samband med tecknandet av betalskyddet. Vissa försäkringar utesluter möjligheten att teckna betalskydd om du har allvarlig sjukdom redan vid tecknandet. Som regel krävs inget läkarutlåtande utan du intygar själv i din hälsodeklaration.

Andra försäkringar vid nedsatt betalningsförmåga

Om du har en sjukpenninggrundande inkomst, kommer du att få ersättning från sjukförsäkringen vid sjukdom. Det är Försäkringskassan som handlägger sjukpenning och den motsvarar en del av din inkomst upp till ett visst belopp. Att få ersättning från den allmänna sjukförsäkringen täcker oftast en väldigt liten den av din normala inkomst så det kan vara bra att veta att det finns tilläggsförsäkringar att teckna. Ofta kan du göra det genom vanliga försäkringsbolag eller genom din arbetstagarorganisation om du är medlem i någon sådan.

Om du drabbas av ofrivillig arbetslöshet, finns det något som heter arbetslöshetsersättning. Arbetslöshetsersättningen är också en procentuell andel av din tidigare inkomst men bara upp till ett visst maxbelopp. Antingen tecknar du en arbetslöshetsförsäkring och kan då få en inkomstrelaterad ersättning eller så nöjer du dig med den allmänna försäkringen men den ger väldigt lågt dagsbelopp. Om man vill ansöka om att få arbetslöshetsersättning utbetald, måste man anmäla sig hos den offentliga arbetsförmedlingen och det ställs en del motkrav för att kunna få ersättning från A-kassan. Många fackförbund men även försäkringsbolag kan infomerar mer om de inkomstförsäkringar som man kan komplettera med.

Många har även olika typer av sjukförsäkringar eller inkomstförsäkringar genom sitt medlemsskap i fackförbund. Om du är osäker på vilka försäkringsskydd du har, kan du kontakta dem om du är medlem i ett sådant.

Var alltid noga med att du har bra försäkringsskydd för dig själv och eventuellt inkomstbortfall. Det kan vara förödande att både drabbas av oförutsedda händelser och till följd av det, inte kunna betala sina räkningar för lån och andra levnadskostnader.

Copyright © All Rights Reserved kontanter.nu 2014