Privatekonomi

Så många frågor och knappt några svar.... är det något du upplevt när du försökt bli klokare på olika sätt att förhålla dig till din privata ekonomi? Här behandlar vi ämnen som på ett eller annat sätt påverkar din privatekonomi.


Kanske är du ny i Sverige eller ung med begränsade praktiska kunskaper om privatekonomi. Oavsett vilket så tror vi att vi kan hjälpa dig med svaren på en del frågor som många har.

Om privatekonomi

Med privatekonomi menas den del av ekonomin som handlar om privatpersoners inkomster, utgifter, tillgångar, skulder och dylikt. Många brukar även kalla det för hushållsekonomi men det kan bli en lite snedvriden tolkning då det bara kan anses gälla om det handlar om enmanshushåll. Om flera personer delar hushåll har man ofta helt eller delvis gemensam hushållsekonomi.


Att ha en god privatekonomi i balans, innebär att man har ett tillräckligt ekonomiskt utrymme för att täcka sina kostnader.
Inkomster kan komma från anställning, eget företag, pension, kapitalinkomster eller många andra saker. I lånesammanhang, klassas ofta olika typer av inkomster på olika sätt beroende på vart de kommer ifrån.

Vem omfattas av privatekonomi?
Privatekonomi kan kan man säga att alla som har någon form av inkomster och utgifter. Därmed kan det konstateras att i princip alla myndiga och självförsörjande personer i Sverige omattas av att ha ansvar för sin privatekonomi. Det talas ofta också om hushållsekonomi och då avses hela hushållets sammanslagna ekonomi. Det är relevant då man är fler än en vuxen själförsörjande person som delar samma hushåll och boende.

Fullständigt eget ansvar för den egna ekonomin

Att ta ansvar för sin privata ekonomi innebär förstås att ha koll på pengarna, både vad det gäller inkomster och utgifter så att summan av det hela går ihop sig vid varje givet tillfälle och i synnerhet vid varje månads utgång. Det enklaste sättet att ha god ordning på sin ekonomi, är att göra en enkel budget för att på så sätt skaffa sig kontroll på vilka inkomster och utgifter som kommer att komma och vad man faktiskt har råd att spendera på olika saker.

Du skall inte bara ta ansvar för att din ekonomi går ihop sig dag för dag utan den mest stabila och säkra situationen hamnar du i om du tidigt planerar din ekonomi långsiktigt. De flesta ekonomer föreslår också att man ska skaffa sig en buffert som reserv ifall någon oförutsedd utgift skulle uppstå helt plötsligt. Det kan också vara bra att skaffa sig ett sparande för lite mer kostsamma nöjen såsom semesterresor och större inköp av saker du verkligen vill spara pengar till.

Har du lyckats skaffa dig en trygg och stabil tillvaro vad det gäller inkomster och utgifter, kan det vara en god idé att även tänka längre fram i tiden såsom pension och pensionssparande. Det råder många olika meningar kring när man skall börja sätta undan pengar till pension men vår bestämda uppfattning är att det inte är någon idé att börja sätta undan pengar till pension förrän din ekonomisk situation och tillvaro i övrigt är stabil. Principen grundar sig på att du inte kan spara pengar du inte har råd att sätta undan och att skuldsätta sig till förmån för att spara är givetvis ingen god idé.

En sund och hållbar privatekonomi

Skaffa dig en sund och hållbar privatekonomi

Genom att skaffa dig en sund och hållbar privatekonomi kommer du att kunna slappna av och veta att dina pengar kommer att räcka varje månad.

Grundstenarna i att skaffa sig en god privatekonomi är följande:

 • Skaffa en stabil inkomst, ofta sker det i form av arbete.
 • Gör en budget så att du har full kontroll på hur mycket saker och ting får kosta
 • Om din budget inte går ihop sig - åtgärda omedelbart genom att skaffa mer pengar snabbt. Ju längre tiden går, desto sämre privatekonomiskt läge kommer du att hamna i.
 • Hoppas inte på mirakelmetoder eller lottovinster, du måste själv ta ansvar för att dina inkomster och utgifter går ihop sig både på kort och lång sikt. Se till att ha ordning och reda på din privatekonomi.
Sund och hållbar privatekonomi

ID-kapning

Skaffa skydd för ID kapning

Att råka ut för ID kapning kan bli en mardröm och då är det skönt att veta att det går att skydda sig mot att få kapad identitet genom att köpa en tjänst som kan liknas med identitetsförsäkring.

Såklart kommer den här typen av brottslingar att hitta nya kreativa sätt att begå liknande brott men du kan åtminstone försöka förhindra det så gott det går. Det är trots allt bättre att förebygga att din identitet blir stulen, än att i efterhand undra vad man gör när man redan fått sin identitet kapad.

Identitetsstöld kan orsaka stora problem

Förutom att en identitetsstöld orsakar ett stort psykiskt obehag, kan det ställa till problem på många andra sätt. De flesta ID kapningar går ut på att den som stjäl din identitet är ute efter att lura till sig pengar i ditt namn på olika sätt. Det kan handla om köp på nätet eller med förfalskade kontokort eller till och med att någon tar ett banklån i ditt namn.
De kända metoder som hittills förekommit mest är kontokortsbedrägerier och internetköp eller låneansökningar.
Enligt SIFO drabbas 190 000 svenskar av ID stöld varje år. Bli inte en av dem!
 

Så här kan du förebygga att bli kapad

Genom att skaffa dig ett ID skydd, kan du minska risken för att råka ut får att få din identitet stulen. Genom ett identitetsförsäkring får du tidiga signaler som ger dig möjlighet att agera snabbt vid en ID-kapning och därmed begränsa eller till och med helt förhindra skadorna.


ID-skydd genom UC (Upplysningscentralen AB)
Med UC ID-Skydd får du direkt ett meddelande när din kreditupplysning hos UC ändras. Skulle du bli ID-kapad får du hjälp – dygnet runt! 

UC ID-Skydd möjliggör att du agerar snabbt vid en ID-kapning och därmed begränsar du eller helt förhindrar att skador uppstår.

Med UC ID-Skydd får du:

 • Sms eller e-post om dina uppgifter hos UC ändras
 • Telefonassistans  och hjälp om du drabbas - dygnet runt
 • Försäkring mot kvarstående skuld

UC ID skydd är inte lika omfattande som ProtectMe men det är ett billigare alternativ eftersom det kostar 69 kr per månad.
 

Vad kan en ID stöld innebära

Om någon stjäl din identitet innebär det att den personer agerar i ditt namn på olika sätt. Tjuven stjäl eller lurar till sig ditt namn, kortnummer, ID-handling, personnummer eller något liknande. Ofta genom post eller bluffmejl.

Hur kan min idententitet över huvud taget användas?
Tjuven kan exempelvis beställa falskt pass eller legitimation för att sedan kunna begå olika typer av brott i ditt namn. De kan alltså även ansöka om att ta lån eller köpa något med dina pengar. En annan risk är att tjuvarna kan skaffa kreditkort som de använder och där räkningen sedan går till dig.

Det har även förekommit att tjuvarna gör en tillfällig adressändring åt dig, för att få information eller saker som du själv eller kanske tjuven beställt i ditt namn. Detta kan även leda till att du aldrig ens får räkningarna vilket gör att du kanske inte ens upptäcker bedrägeriet innan du blir föremål för inkasso eller åtgärder hos Kronofogdemyndigheten.

Vad innebär då detta för dig?
Förutom att det är extremt obehagligt och integritetskränkande kan det vara en mycket påfrestande process där du måste lägga ner mycket tid på att polisanmäla händelserna och sedan rentvå ditt namn.

Man måste oftast också ordna en bedrägerispärr på sitt personnummer. Att spärra sitt personnummer innebär ganska många obekväma situationer för dig själv framöver om du ska flytta, teckna nytt abonnemang byta elbolag etc. De här problemen pågår tills hela processen är klar och spärren kan upphävas. Först då kan du åter igen använda ditt personnummer.
 

Checklista för kapad identitet - det här bör du göra

Vad gör man då om man upptäckt att ens identitet blivit kapad redan. Här finns en checklist på olika saker du bör göra omedelbart.

Bestrid handlingen (vad som nu har inträffat)
Kontakta genast företaget ifråga och bestrida att det är du som har köpt varan, sökt krediten eller tecknat abonnemanget.

Gör en polisanmälan!
Det krävs en anmälan för varje bedrägeri så är det flera saker du råkat ut för måste du göra flera anmälningar.
Ring 114 14 eller gå in på närmaste polisstation och gör en polisanmälan.

Spärra ditt personnummer hos kreditupplysningsföretagen.
Kontakta kreditupplysningsföretagen och lås ditt personnummer för kreditupplysningar.

De största kreditupplysningsföretagen i Sverige är:
UC Tel. 08-670 90 00
Bisnode Tel. 08-558 059 00
Syna Tel. 040-258 500
Creditsafe Tel. 031-725 50 00
Decidas Tel. 031-730 67 00

Sedan den 20 april 2016 kan du ringa ett av ovanstående företag och de hjälper dig att lägga en bedrägerispärr hos de övriga bolagen. Be dem göra det och fortsätt till nästa steg.

Kontakta dina banker och kreditföretag.
Kolla dina konton, krediter och kort så att inga oförutsedda händelser har skett. I så fall spärra dina kort.
Glöm inte kontokrediter online och andra typer av krediter som du har. Även inköpskrediter hos elektronikföretag och annat ska spärras.

Kontakta Skatteverket
Ring tel. 0771-567567 och kolla upp din aktuella folkbokföringsadress. Någon obehörig kan ha ändrat den utan din vetskap.

Kontakta Svensk Adressändring
Ring tel. 0771-97 98 99 och kontrollera att ingen har beställt eftersändning av din post på felaktiga grunder.

Kontakta Klarna
Ring tel. 08-120 120 10 och spärra ditt personnummer hos Svensk Digital Handel. Detta behöver du göra även om du själv inte använt Klarna tidigare.

Kontakta ditt försäkringsbolag
De flesta försäkringsbolags hemförsäkring ingår ofta id-stöld. Däremot ingår inte de förebyggande skydden så skaffa dig ett ID skydd om du inte redan har det.
 

Psykosociala konsekvenser av ID stöld

Att de ekonomiska konsekvenserna kan bli allvarliga har vi redan resonerat kring. Den många inte kan föreställa sig är hur de påverkas psykiskt av att få sin identitet stulen. Det är många som tror att de inte skulle påverkas så farligt rent mentalt men så är ofta fallet ändå.

Att ständigt känna obehaget kan liknas med förföljelse och personer som drabbats av ID stöld, kan ofta vittna om att de känner sig utsatta på ett sätt de inte kunde föreställa sig innan. Känslan av att någon bevakat dina levnadsvanor, fiskat i din brevlåda och tagit del av din post eller använt ditt namn och personnumer i olika sammanhang, kan göra att man mår vädligt dåligt.

Att ständigt undra om de som stulit din identitet fortfarnde bevakar dig är ingen trevlig känsla för någon, oavsett om man inte betraktar sig själv som "nervös".

Skuldsanering

Skuldsanering för privatpersoner

Skuldsanering regleras genom lag i Sverige men det är egentligen inte lagen i sig som avgör om du blir beviljad skuldsanering eller inte. Detta är en mycket speciell process som Kronofogdemyndigheten samordnar och det är också genom dem som du ansöker om möjlighet till skuldsanering.

Skuldsanering är något helt annat än skuldfinansiering så man skall inte blanda ihop dessa två begrepp eftersom innebörden skiljer sig väsentligt åt. Vid skuldsanering pratar vi om att få hjälp med att totalt sanera sin ekonomi och kraven för att bli beviljad skuldsanering är mycket höga och nästan på gränsen till ouppnåeliga om du inte har råkat ut för något alldeles speciellt som gör att just din ekonomi bör beaktas i särskild ordning.

Om inte din ekonomiska situation totalt har rasat samman, vill vi avråda starkt från att ansöka om skuldsanering eftersom det ställs mycket höga krav för att få den beviljad.
 

Skuldsanering - så fungerar det

En svårt skuldsatt person kan få skuldsanering under vissa förutsättningar. Förutsättningarna för att bli beviljad skuldsanering är mycket strikta och du måste vara beredd på att de allra flesta får avslag på sin ansökan trots en mycket djupgående utredning som av de flesta upplevs som väldigt utlämnande och kränkande för integritet och privatliv.

Förutsättningar för att få skuldsanering

Du kan få skuldsanering om:

 • Du är svårt skuldsatt enligt skuldsaneringslagen. Det innebär att du inte antas kunna betala dina skulder på många år, så kallad kvalificerad insolvens.
 • Det är skäligt med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden.
 • Du inte har ett pågående näringsförbud
 • Normalt krävs att du är bosatt i Sverige. Men om du har en tillräckligt stark anknytning till Sverige på andra sätt kan du ändå få skuldsanering.


Skuldsaneringslagen vänder sig till privatpersoner. Ett företag kan alltså inte få skuldsanering, men det är inget hinder om dina skulder kommer från att du tidigare drev företag. Tvärtom är det något som talar för en skuldsanering.

Även du som är aktiv näringsidkare och driver enskild firma räknas som privatperson. Men för dig finns ytterligare ett krav, nämligen att ekonomin i företaget är enkel att utreda.

Läs mer om vem som kan få skuldsanering på Kronofogdemyndighetens hemsida.


Bedömning av skulder och betalningsförmåga
Det finns inget särskilt krav på hur stora skulderna ska vara. Bedömningen görs från fall till fall. Det är din totala skuld i relation till vad du kan betala som är avgörande.

Det görs en prognos över dina möjligheter att betala skulderna i framtiden. Omständigheter som påverkar förmågan att kunna betala är bland annat din totala skuld, dina nuvarande och framtida inkomster, din ålder, arbetsförmåga och utbildning, eventuell sjukdom och arbetslöshet.

Bedömning av skäligheten för att bli föremål för skuldsanering
En helhetsbedömning görs av dina personliga och ekonomiska förhållanden för att komma fram till om en skuldsanering är skälig. I bedömningen tittar man särskilt på tre områden:

 • hur och varför dina skulder har uppkommit.
 • ​att du gjort allt du kan för att betala dina skulder.
 • att du är aktiv och svarar på de frågor som myndigheten ställer för att kunna pröva din ansökan. Det är också viktigt att de uppgifter du lämnar är fullständiga och korrekta.


Så här bedöms dina skulder
Ett av de områden man tittar på är hur och varför du fått dina skulder. Till exempel vad du har använt de lånade pengarna till eller vilken orsak som ligger bakom skulden.
För att kunna bedöma skäligheten behöver de även veta vad du använde pengarna till.

Läs mer om hur dina skulder bedöms vid skuldsanering, på Kronofogdemyndighetens hemsida.

Vill du börja med att undersöka möjligheterna till att ansöka om skuldfinansiering innan du överväger ansökan om skuldsanering finns lämpliga råd för lån till skuldfinansiering på egen hand.
 

Tung skuldbörda

Att ha en allt för tung skuldbörda är mycket slitsamt och den som har råkat försätta sig i den situationen bör göra något åt det, oavsett hur lösningen ser ut. Några första steg för att lösa din besvärliga situation kan exempelvis se ut så här:

 1. Skaffa dig en god överblick över hur allvarligt läge du egentligen befinner dig i.
 2. Sök rådgivning om du behöver hjälp. Det finns möjlighet till kostnadsfri rådgivning i din kommun. Kontakta dem för information om vem du ska vända dig till.
 3. Om du kan, sök i första hand efter egna lösningar genom att samla ihop skulderna och på så sätt klara dig på egen hand utan skuldsanering.


Skuldsanering eller skuldfinansiering

Skuldfinansiering är mest lämpligt om du:

 • Har höga månadskostnader för lån
 • Bedömer att du kan få ordning på din ekonomi genom att sänka månadskostnaderna för dina  lån
 • Bedömer att du genom att sänka månadskostnader för lån i kombination med att få ordning på din ekonomi, kommer att kunna betala det nya lånet/lånen i framtiden
 • Har en regelbunden inkomst
 • Du vill behålla din integritet angående hur, var och varför dina tidigare skulder uppkommit
 • Vill ha egen makt över din ekonomi och dina pengar för lång tid framöver


Ansökan om skuldsanering är mest lämpligt om du:

 • Helt tappat förmågan att betala dina skulder även om du får samla dina lån hos en enda bank och får en lägre månadskostnad.
 • Är beredd att redogöra för exakt vad du använt dina pengar till sedan dina skulder uppstod.
 • Är beredd att redogöra i detalj för vad du lånat pengar till och varför.
 • Är beredd att låta någon annan bestämma vad du får använda dina inkomster till under väldigt många år framöver.
 • Är beredd att låta Kronofogden publicera för allmänheten att du är under pågående utredning för skuldsanering.


Sammanfattning av skuldfinansiering
Skuldfinansiering är när du väljer själv att få ordning på din ekonomi genom att samla dyra lån och krediter till ett eller några få billigare privatlån.

Beroende på hur stora dina skulder och krediter är så passar olika lån bättre än andra för ändamålet att ansöka om skuldfinansieringslån.
När du väl tagit lånet och styr din ekonomiska situation har du egenmakt över hur du vill planera din ekonomi.

Skuldfinansiering är det självklara valet för dig som inte har en massa skulder hos Kronofogdemyndigheten. Du behöver ha bestämt dig för att själv ordna upp din ekonomiska situation.


Sammanfattning av skuldsanering

Vid skuldsanering kommer du att överlåta till andra att bestämma hur mycket pengar som du får spendera på olika saker varje månad. Det är mycket svårt att bli beviljad skuldsanering och ansökan görs hos Kronofogdemyndigheten.

Under ett antal år får du leva på existensminimum och trots det kanske du ändå har skulder kvar efter skuldsaneringens utgång.

Skuldsanering kommer att följa dig i olika register i ett antal år framöver och skall anses som den allra sista utvägen när alla andra möjligheter att försörja sig samtidigt som du betalar av så mycket som möjlig av dina skulder, är uttömda.

Att leva med tung skuldbörda för länge är en hälsorisk

Tyngd av skuldbörda kan leda till ohälsa

Forskning visar att det är mycket påfrestande att leva med en allt för tung skuldbörda med extremt dålig ekonomi som påföljd. Den som har mycket skulder och knappt kan betala sina räkningar riskerar att hamna i utanförskap.

Detta är också bakgrunden till att lagen om skuldsanering (216:275) tillkommit i Sverige. Att knappt kunna äta och betala hyran gör att ett socialt utanförskap lätt kan infinna sig. För många medför det samtidigt att både den psykiska och fysiska hälsan påverkas.

Det allra bästa sättet för att reda ut situationen är om du kan lösa den på egen hand eftersom det stärker självförtroendet och ger dig egen makt att ta kontroll över situationen. Även om det ser mörkt ut, är det viktigt att hålla modet uppe och försöka göra vad du kan så snabbt som möjligt.

Finansiera studier i Sverige

Om du bor i Sverige behöver du inte betala något för att gå i skola eller läsa på universitet. Utbildning på grundskole-, gymnasieskole- och högskolenivå är skattefinansierad. Däremot behöver du finansiera ditt liv och uppehälle på ett lämpligt sätt.

I Sverige kan alla som studerar ansöka om studiebidrag och lån för att kunna stå för sitt uppehälle under studietiden. Ansökan om studiestöd och förmånliga studielån gör du genom CSN (Centrala Studiestödsnämnen).


Möjligheten till ett livslångt lärande är något som den svenska regeringen har beslutat för länge sedan. Faktum är att Sverige har ett av världens mest generösa och omfattande studiesystemen och i många avseenden är det svenska studiestödet unik i sitt slag. Finansiering av studier i Sverige har sin bakgrund i att man vill möjliggöra för män och kvinnor att fortsätta studera efter slutförd grundnivå. Det ska också under rimliga omständigheter vara möjligt att återuppta studier senare i livet. Studiestödet i form av bidrag och lån är en del av utbildningspolitiken (källa Regeringen).

Den som tycker det är svårt att få privatekonomin att gå ihop genom de bidrag och lån som finns tillgängliga, kan försöka skaffa extra inkomster genom att samtidigt arbeta och få lön. Alternativt skaffa andra regelbundna extrainkomster för att få pengar.


Att ta andra lån än studielån medan man studerar, kan vara riskabelt beroende på när studierna beräknas avslutas. Den som ska leva på studiestöd och studielån under flera år, bör helst inte ta andra vanliga banklån om man inte absolut måste. Dessutom kan det vara svårt att bli godkänd för lån eftersom en students inkomster ofta inte räcker för att passera kreditbedömningen.

Olika åldersgränser i Sverige

Åldersgränser för alla möjliga saker, förekommer i de flesta länder och Sverige är bra på att konkretisera vilka åldersgränser som gäller för vad.


Den lägsta åldersgränsen för att ta lån och teckna olika typer av avtal i Sverige är 18 år. Vid 18 års ålder blir man nämligen myndig och det är först då man kan ingå avtal av det här slaget som lån handlar om. Däremot är det ingen självklarhet att få låna pengar bara för att man fyllt 18 år, det är fortfarande en rad andra villkor som ska uppfyllas. Inte minst att du har en inkomst som ser ut att vara tillräcklig för att du ska kunna betala tillbaka lånet i tid.


Det är också de olika bankerna som bestämmer vilka olika åldersgränser de ska ha för sina finansiella tjänster och det är ganska vanligt att det finns en rad olika åldersgränser hos de olika bankerna.

Vanliga åldersgränser för att få låna pengar i Sverige är: 18 år, 20 år, 21 år, 23 år men ibland ända upp till 25 år även om det sist nämnda verkligen tillhör ovanligheterna. Genom snabblån med åldersgräns på 18 år kan du hitta lån som passar även yngre personer men var noga med att räkna ut att du kommer att kunna betala tillbaka lånet!


Egentligen vill vi avråda unga personer att låna pengar över huvud taget eftersom man kanske inte har så stabil ekonomi ännu.

Är du 20 år eller äldre och har en stabil inkomst, finns det egentligen inga skäl för att avråda från lån. Det är du själv som vet bäst hur din ekonomi förväntas utvecklas framöver och det är mycket vanligt att svenska hushåll lånar pengar till allt möjligt.

Genom möjligheten att låna pengar öppnar sig nya dimensioner i fråga om vad man kan köpa eller investera i för att sedan så att säga betala i efterskott, vilket i praktiken är vad lån handlar om.

Åldersgränser för lån

Andra åldersgränser med direkt, indirekt eller utan påverkan på ekonomi

Som vi redan nämde inledningsvis, så vimlar Sverige av olika åldersgränser och bara för att det är lite roligt, ska vi redogöra för lite olika åldersgränser som gäller i skrivandets stund. Här är lite roliga och "bra att veta" åldersgränser från födseln och upp till 20 år. Särskilt intressant kanske åldersgränser som har med ekonomi att göra är.

Du föds- Dina föräldrar börjar få barnbidrag. Hur stort barnbidraget är regleras av de politiskt förtroendevalda och varierar utifrån hur många barn dina föräldrar har totalt.

3 månader gammal - Dina föräldrar måste anmäla vilket för- och mellannamn du ska ha. Vilka namn man har, anmäls till Skatteverket som är de som har hand om folkbokföringsregistret i Sverige.

1 år gammal - Från och med att du har fyllt 1 år har du rätt att gå i förskola. Förskolan är frivillig till skillnad från skolplikten (som kommer senare). Det är föräldrarna som bestämmer om ett barn ska gå i förskola eller inte.

6 år gammal (eller det år du fyller 6 år) - Du får börja i en förskoleklass (sexårsklass) från och med höstterminen det år du fyller sex år. De allra flesta barn i Sverige gör det här, även om skolplikten inte börjar förrän vid 7 års ålder. Man kan säga att detta är en förberedelsetid.

7 år gammal (eller det år du fyller 7 år) - Skolplikten börjar det år som du fyller 7 år. Skolplikt i Sverige betyder att du måste gå i skolan i 9 år (om du inte gått om eller hoppat över någon klass). De här utbildningsåren kallas för grundskola. Grundskolan är kostnadsfri eftersom skolväsendet i Sverige finansieras genom skattemedel.


Du får se biofilmer som har en åldersgräns från 7 år.

11 år gammal - Du får se biofilmer som har en åldersgräns från 11 år – utan att någon vuxen följer med dig. Så mycket annat spännande händer inte när du fyller 11 år.

12 år gammal - Här börjar du få vara med och tycka till om viktiga beslut som rör dig. Om dina föräldrar vill att du ska byta efternamn måste du först själv godkänna det.
Du får du inte adopteras utan att du själv går med på adoptionen. Vid adoption har man även innan man fyller 12 år, rätt att säga vad man tycker om saken.
Om du blir sjuk och måste vara hemma så får föräldrarna inte länge vara hemma från arbetet för att ta hand om dig. Du anses alltså vara stor nog att vara hemma själv då dina föräldrar jobbar.
I många simhallar får du bada ensam utan en vuxens sällskap.

13 år gammal - Om du har fyllt 13 år, får du utföra lättare arbete som inte är skadligt för din hälsa, utveckling eller skolgång. Här kan du alltså börja få dina första inkomster!
Om du är under 13 år får du med andra ord, inte arbeta. Men även här finns vissa undantag.
Du får öppna egna konton på sociala medier som Facebook, Instagram och Snapchat.
På många banker kan du få ett eget bankkort för att kunna ta ut pengar i bankomat.
Du kan gå på fler konserter. Många stora konsertarrangörer har 13-årsgräns eftersom yngre barn inte bör utsättas för så höga ljudnivåer.

15 år gammal - Du blir straffmyndig. Det betyder att du kan straffas för ett brott.
Du får köra moped (klass 1).
Du får se barnförbjudna filmer på bio.
Om din cykel eller moped har lämpliga säten, får du skjutsa en person. Personen måste vara yngre än 10 år.
Du får cykla eller bli skjutsad utan hjälm, men trafiksäkerhetsverket rekommenderar att även cyklister över 15 år bär hjälm.
Sex och samliv: Lagen säger att man i princip inte får ha sex med någon som är under 15 år. Men lagen är inte till för att förbjuda två som är lika gamla eller ungefär lika gamla från att ha sex med varandra utan för att förhindra att en äldre person utnyttjar någon som är yngre.

16 år gammal- Skolplikten upphör när du gått ut nionde klass. De allra flesta fortsätter dock att studera på gymnasienivå, något som vi rekommenderar om du vill få ett bra jobb. Man kan också studera på högre studier än så efter gymnasiet.
Du får ta ett normalt, riskfritt arbete, det vill säga jobba 40 timmar i veckan. Men arbetsgivaren har lite mer ansvar för dig som inte är myndig än för dina myndiga arbetskamrater.
Du får starta egen firma när du fyllt 16 år.
Du får själv bestämma över de pengar du tjänar, vilket du inte fått göra fullt ut tidigare, även om du haft ett enklare jobb.
Du får ta körkort för lätt motorcykel och traktor.
Du får börja övningsköra bil.
Du får anmäla flyttning och skriva under din anmälan själv. 
Dina föräldrar får inte längre barnbidrag för dig. Nu får du istället studiebidrag om du studerar.
Du får rösta i kyrkovalet om du är medlem i Svenska kyrkan

18 år gammal - myndig
Du blir myndig, vilket exempelvis innebär du får skriva på papper själv, ta banklån och handla på internet.
Du får gifta dig.
Du får rösta i politiska val och nationella folkomröstningar
Du får köpa cigaretter.
Du får köpa alkohol på restaurang och öl i affärer.
Du får ta körkort för bil och tung motorcykel. 

Enligt lagen slutar dina föräldrars underhållsskyldighet när du fyllt 18 år. Det betyder att de inte är skyldiga att försörja dig längre. Men om du fortfarande går i skolan fortsätter föräldrarnas underhållsskyldighet. De ska i så fall försörja dig så länge du går på gymnasiet eller tills du fyller 21 år.

20 år gammal
Du får köpa alkoholhaltiga drycker på Systembolaget.

Copyright © All Rights Reserved kontanter.nu 2014