Om oss

Vår verksamhetsidé

Vår verksamhetsidé bygger på att hjälpa privatpersoner när de ska jämföra och välja rätt lån online samtidigt som vi publicerar fakta och bra information om ekonomiska frågor i övrigt. Vi strävar efter saklighet och opartiskhet samtidigt som vi ändå bara ger tips på aktörer som uppfyller finansinspektionens krav.

Vår idé bygger på att vi hjälper till med fakta, medan individen är den som har egenmakten att göra sina val.

Vad kan vi erbjuda

Fakta, information, jämförelser och tips


Vi som är engagerade i www.kontanter.nu är specialiserade på frågor privatekonomi i största allmänhet och frågor om lån och skuldfinansiering i synnerhet.


Vi tillhandahåller saklig information om lån hos olika banker, finansinsitut och andra seriösa aktörer men bedriver ingen egen bankverksamhet.

Några av våra utgångspunkter


Vi utgår ifrån att alla som besöker vår webbplats gör det för att de antingen är intresserade av att undersöka möjligheterna till att ta ett lån, eller för att de söker fakta och svar på olika frågor som har med privatekonomi eller lånerelaterade frågor att göra.

Vår verksamhetsidé bygger på att hjälpa privatpersoner när de ska jämföra och välja rätt lån online samtidigt som vi publicerar fakta och bra information om ekonomiska frågor i övrigt. Läs våra användarvillkor om du behöver du veta mer om vad som gäller hos oss.

Så här fungerar webbplatsen

Så här fungerar våra jämförelser

Alla jämförelser på sajten är objektiva utifrån de fakta som de olika kreditföretagen lämnar ut. Vårt mål är också att det på varje enskild sida på webbplatse, ska vara enkelt för dig att förstå varför olika banker och långivare nämns i en speciell ordning.

Det vanligaste på sajten är att långivare och banker nämns i någon form av logisk ordning som handlar om alfabetisk ordning,  lånebeloppets storlek eller liknande.

Vi är neutrala i förhållande till varje enskild långivare och bedriver ingen egen utlåningsverksamhet. Våra påståenden bygger antingen på fakta som låneföretagen själva lämnat ut eller på erfarenheter som läsare delat med oss. Sajten förhåller sig neutral till vilka banker och långivare som är bättre än andra men förbehåller sig rätten att utifrån vissa särskilda parametrar ändå rekommendera vissa långivare som mer passande än andra vid givna situationer eller till givna ändamål. Långivare som av olika skäl anses som oseriösa, kommer att tas bort från webbplatsen om en sådan situation skulle uppstå.

Vår kunskap om olika banker och långivare bygger både på utbildning, erfarenhet och ett nära samarbete vad det gäller information och saklig fakta som vi förser oss med regelbundet.

Vårt mål och syfte är att alla som behöver vägledning kring val av lån online skall få tillräcklig information för att kunna göra ett eget val utifrån individuella förutsättningar. Vi gör det enkelt för dig att jämföra olika lån utifrån ett antal på förhand utvalda kriterier.


De kriterier vi företrädesvis använder oss av är:

  • Lånebelopp
  • Återbetalningstid
  • Åldersgräns
  • Om det går att ansöka om att låna utan uc kontroll
  • Om det går att ansöka om att låna med betalningsanmärkning
  • Övriga villkor
  • Tips som är nämnvärda för aktuellt lån (baserat på fakta eller andra användares upplevelse av det aktuella lånet)

 

Vår specialisering - skuldfinansiering och låg kreditvärdighet

Vi har inte bara generell kompetens kring ekonomi i samband med lån. Vi är också specialiserade inom områden såsom skuldfinansiering, låg kreditvärdighet och högkostnadskrediter i form av mindre snabblån.

I vår specialisering ingår att vi antingen har fört en nära dialog med långivare och banker eller att någon i vårt team faktiskt har beprövade erfarenheter av respektive bank eller långivare. Med jämna mellanrum använder vi oss av så kallade "mystery shoppers" som testar att ansöka om lån.


Inga oseriösa långivare eller banker kommer att finnas omnämnda på sajten istället kommer de långivarna att plockas bort då vi inte heller avser att bidra till att sända ut negativa signaler om en eller flera banker/långivare.

Du kan alltid känna dig trygg och säker på att alla omnämnda långivare och banker på sajten är seriösa och ansvarsfulla. Alla långivare som finns omnämnda på vår webbplats förljer gällande lagar och regler samt står under tillsyn av Finansinspektionen.
 

Cookies

På www.kontanter.nu använder vi cookies för att kunna samla ihop statistik. Det ger oss bland annat en möjlighet att få en överblick över hur många människor som besöker olika delar av vår hemsida, så att vi kan göra den så användarvänlig som möjligt.


Allmänna villkor

Allmänna villkor (uppdaterades 2021-05-26)


§1 Hantering av låneansökningar
www.kontanter.nu hanterar inte några låneansökningar. Låneansökningar hanteras direkt av de banker och långivare som omnämns och rekommenderas.

§2 Hantering av personuppgifter enligt GDPR
Även om vi inte är ett företag, väljer vi att göra anpassningar till de krav som den nya lagstiftningen som trädde i kraft 2018-05-25 innebär.
Vid förfrågan om rådgivning kan du vara anonym och de uppgifter som sparas är e-postadresser för eventuell framtida kommunikation men den lämnas aldrig ut till tredje part. Då vår rådgivning för närvarande inte är i drift sedan 2021-01-01 är denna paragraf inte aktuell vid uppdatering 2021-05-26.

One.com kan komma att bli vårt nästa personuppgiftsbiträde eftersom de uppgifter du matar in i våra formulär sparas i det verktyg som används för skapandet av själva webbplatsen.
E-post adresser som skickats till sajten i samband med rådgivning, kommer att sparas i sajtens databas under en begränsad tid.

Så här använder vi dina personuppgifter: Din e-post och övriga uppgifter du matat in i våra formulär används för att besvara de frågor som du genom formuläret sänt till oss. Observera att även din ip-adress sparas genom att du skickar iväg ett ifyllt formulär till oss.
Utskick om nyheter i form av ett nyhetsbrev kan komma att ske och mottagaren ansvarar för att anmäla att han/hon inte önskar mottaga sådana utskick genom att besvara utskicket enligt den instruktion som alltid kommer att finnas med i mejlet.

Du har alltid rätt att kontakta oss för att radera de uppgifter som vi lagrat hos oss.


Då vår rådgivning för närvarande inte är i drift sedan 2021-01-01 är denna paragraf inte aktuell vid uppdatering 2021-05-26.

§3 Ansvar
www.kontanter.nu  ansvarar inte för skador eller konflikter beträffande lån eller avtal. Inte heller ansvarar www.kontanter.nu för förändringar i lånevillkor som ej kommit oss till kännedom, vilket gäller samtliga utgående länkar som finns på webbplatsen. I alla händelser av konflikt med en långivande bank, skall du vända dig direkt till långivaren. Vi tar heller inte ansvar för innehållet på webbplatser som länkar till oss.


Vi rekommenderar inte överskuldsättning och du ansvarar själv för att låna ansvarsfullt. Det förekommer högkostnadskrediter på webbplatsen. Du kan läsa mer om högkostnadskrediter på Konsumentverket.

§4 Ändring av allmänna villkor
Allmänna villkor kan komma att ändras över tid, därför bör du hålla dig uppdaterad på de allmänna villkoren som finns på denna sida med jämna mellanrum.


§5 Cookiepolicy

Drift och verksamhet

Sajtens drift och verksamhet har sedan starten förändrats en del då våra resurser som frivillig sammanslutning varierar över tid.


Förutom att ha ett nära samarbete med informationsinhämtning från de olika långivarna och kreditföretagen, inhämtar vi regelbundet information från andra viktiga instanser. Gällande skattetekniska frågor har vi en intensiv bevakning av Skatteverkets verksamhet.

Sajten drevs och finansierades tidigare av en sammanslutning av fyra olika finansiella rådgivare med bred utbildning inom ekonomi och finans. Sedan våren 2021 blev vi tre finansiella rådgivare kvar då en av våra vänner valde att prioritera sitt privatliv mer istället. Flera av oss finansiella rådgivare har det som sin profession i vardagen samtidigt som vi driver den här webbplatsen som en bisyssla. Vi har var och en anställning hos arbetsgivare som inte ska förväxlas med den här webbplatsen och därför undviker vi att lämna ut personlig information om oss själva.


Sajtens primära syfte är att tillhandahålla saklig information om olika lån och banker, vilket också finansieras genom de inkomster som sajten eventuellt kan komma att inbringa i form av annonser eller delvis sponsrade länkar.

Uppdatering av sidans innehåll och information sker löpande genom att informationen om olika lån och dess villkor, hålls ständigt aktuell. Fram tills 2021 innehöll webbplatsen även en blogg, vilken för tillfället har pausats med anledning av resursbrist. Eftersom frågan om tid är en ständigt återkommande fråga, kan uppdateringsfrekvensen ibland vara lite ojämn, vilket vi beklagar men vi gör så gott vi kan för att ha fräsch och uppdaterat material på webbplatsen.


Teamet

Kristina Eriksson

Civilekonom


Artikelskribent och

webmaster (tillsammans med frivilliga som också hjälper till med webbplatsen).


Sajtens ursprungliga initiativtagare 2014.


Utbildad ekonom vid Stockholms Universitet.


Lång arbetslivserfarenhet inom privatekonomi, företagsekonomi och finansiell rådgivning på tre olika svenska banker.


Arbetar just nu inom offentlig sektor.

Anders Nilsson

Nationalekonom


Kommunikations-ansvarig, finansiell rådgivare och artikelskribent.


Deltagit i arbetet med webbplatsen sedan slutet av 2014.


Utbildad ekonom vid Göteborgs Universitet och vidareutbildad vid Regent's University i London.


Lång erfarenhet inom national- och samhällsekonomi.


Arbetar som personlig bankman.

Annika Eriksson

Ekonom


Sköter verksamhetens researcharbete.


Annonsansvarig, finansiell rådgivare och artikelskribent.


Deltagit i webbplatsens initiativ sedan början av 2015.


Utbildad inom ekonomi och utredande arbete inom offentlig verksamhet.


Lång erfarenhet av utredningar, research-arbete och privatekonomi.


Arbetar inom idéell sektor med finansiell rådgivning till privatpersoner.


Samtliga av oss finansiella rådgivare har det som sin profession i vardagen samtidigt som vi driver den här webbplatsen som en ren bisyssla. Vi har var och en anställning hos arbetsgivare som inte ska förväxlas med den här webbplatsen. Driften av webbplatsen sker på idéell basis och de verksamheter vi idag är anställda inom har inget med webbplatsen att göra.


Webmaster: Kristina Eriksson och några andra frivilligarbetare som ibland hjälper till med byggandet  och tekniskt underhåll av själva webbplatsen.
Finansiella rådgivare: Kristina Eriksson, Anders Nilsson, Annika Eriksson

Vi nås samtliga via: info@kontanter.nu.

Copyright © All Rights Reserved kontanter.nu 2014