Sista chansen - smslån

Snart finns inga smslån längre

Smslån och liknande snabblån med samma upplägg som den ”gamla tidens” sms-lån är faktiskt på väg att försvinna. I nuläget kvarstår ett fåtal sådana på svensk lånemarknad och det är nog bara en tidsfråga hur länge de kommer att existera över huvud taget.


De flesta sms-låneföretag har förändrat sina varumärken/lån i syfte att uppfylla kraven i konsumentkreditlagen 19§ som reglerar räntetak och kostnadstak för högkostnadskrediter. Under år 2018 kunde man därför se att fler och fler smslån försvann eller byttes ut mot det som nu dominerar bland snabblån och snabbkrediter, nämligen kreditkonton online. I takt med att bilden av tillgängliga låneformer förändrades tvingades flera låneföretag med i den förändringen vare sig de ville eller inte. Allt för att bibehålla sin konkurrenskraft då lånekunder svek de gamla smslånen och började söka onlinekrediter istället.

Ett typiskt smslån

Tidigare fanns en uppsjö av olika varianter av den här sortens snabblån. Många aktörer ville tillhandahålla smslån eftersom populäriteten initialt var stor även om den sedan vände och fick en negativ klang i mångas ögon. De få som finns kvar har likheterna att det är kort återbetalningstid på upp till max 3 månader och att det därför blir en ganska hög effektiv årsränta.


Att skicka sms för att förnya eller ansöka om dem är något som kanske var relevant långt tillbaka i tiden. Nu är det inte ens säkert att det går att göra det med de smslån som finns kvar. Istället är det snabb inloggning genom dator, mobil eller surfplatta som gäller, vilket förmodligen är något de flesta föredrar framför att sitta och texta ett sms med en exakt text.

Konsumentkreditlagen trycker tillbaka smslån

Den nya lagen om högkostnadskrediter säkerställer nu att alla räntor på högkostnadskrediter i form av både smslån och snabbkrediter har ett räntetak på 40%. Den mest påtagliga skillnaden mellan de nya krediterna och den gamla sortens smslån är de flexibla återbetalningsvillkoren som en onlinekredit erbjuder. De nya krediterna kan även de bli kostsamma i längden även om det är mer rimliga kostnader nu efter den nya lagen trädde i kraft.


En viktig skillnad är också att ett smslån som regel betalas ut i sin helhet till det konto du önskat. Därefter börjar hela lånesumman kosta pengar i form av ränta. Med en kredit gör du själv uttag i passande storlek när du behöver pengar och du betalar bara ränta för det belopp som du utnyttjat.

En annan skillnad är att en kredit oftast består och finns där för dig när du behöver använda den utan att du behöver ansöka på nytt.


Det mest relevanta sättet att räkna ut kostnaderna för en nätkredit är att räkna på månadsränta även om räntan enligt lag ska anges i årsränta. Många tycker att det är lättare att räkna på månadsränta för en löpande kredit än att räkna ut månadsräntan för smslån så som de är/var utformade.

Vad detta innebär för dig som konsument

För dig som konsument innebär de nya krediterna mest fördelar. Det var också lagstiftarens avsikt att skydda konsumenter. Räntetaket är förstås en stor fördel men de flexibla återbetalningsvillkoren är det som gör störst skillnad för dig som konsument. Du kan förstås välja att betala av din skuld i samma takt som om det vore ett traditionellt smslån men om du inte vill eller kan det så kan du dra ut på återbetalningstiden under lång tid. Att bara betala ränta för exakt det belopp du använt måste också betraktas som en fördel för dig som kredittagare.


När villkoren ser ut som de gör avseende att du bara betalar ränta om du utnyttjar krediten och att den ändå finns där som en reserv ifall du skulle behöva göra ett uttag kan för många kännas som en trygghet. Särskilt de som inte har tillräckligt bra privatekonomi för att spara ihop till en buffert eller reservkassa.


Jämförbarheten har på många sätt ökat då det är förhållandevis lätt att jämföra räntenivåer och kostnader för en kredit än det är/var att jämföra smslån.

Tillfällen att överväga smslån

Egentligen finns det bara två skäl som skulle göra det befogat att ta ett smslån idag.

  • Att det är billigare än ett kreditkonto.
  • Att det är det enda lånet du blir godkänd för samtidigt som du har ett verkligt akut behov av pengarna.


Utöver det finns det inga motiverbara skäl att ta ett smslån istället för en onlinekredit. Däremot finns det risker med att ta en onlinekredit om du vet att du kommer att ha svårt att disciplinerat göra löpande avbetalningar på krediten. Om du har kvar ett högt uttagsbelopp länge på krediten utan att göra avbetalningar i lämplig takt kommer nämligen den totala summan du betalar i ränta riskera att växa. Avbetalningar i så snabb takt som möjligt är alltså det bästa och billigaste alternativet.


Ett skäl skulle kunna vara att de små smslån som finns ofta är väldigt generösa i sina bedömningar gällande kundens kreditvärdighet. Sannolikt finns det personer vars enda chans är smslån men det ska alltid ses som en sista utväg i alla lägen. Undersök först om du kan få en annan mer fördelaktig lånelösning och se smslån som ett sista alternativ när alla andra möjligheter är uttömda. Det är bara om du är i riktigt akut behov av pengar som det kan vara ett alternativ för att ta dig ur en tillfällig svacka i privatekonomin.


Våra rekommendationer är att alltid försöka lösa ekonomiska problem på annat sätt innan du överväger möjligheten att ta smslån online. Handlar det om mindre belopp kanske du kan lösa det genom att skaffa pengar snabbt på andra sätt än att ta lån. Att dra ner på löpande utgifter i hushållsbudgeten är ett effektivt sätt att få de där lilla extra under en period och många kan klara av att leva billigare än de tror.

Alternativa lösningar istället för smslån

Att söka lån för skuldfinansiering är också ett alternativ men för att få ett förmånligt sådant krävs ofta minst medelgod kreditvärdighet. Beroende på hur stort lån du behöver går det att få ner lånekostnader rejält och många kan spara väldigt mycket pengar på detta varje månad.


Konsumtionslån för att köpa sådant du kanske egentligen inte behöver är aldrig bra. Särskilt om du inte har bra ekonomi. Så klart kan det finnas tillfällen då du måste låna för att köpa något du verkligen behöver men då ska du alltid söka bland de billigaste lånealternativen i första hand.


Om artikeln "Sista chansen - smslån"

Artikeln är skriven i syfte att synliggöra hur den förändrade lagen om konsumentkrediter (2018) slog mot smslånen. Smslån ligger bakom många personers problem med överskuldsättning och därför är det viktigt att ge en bild av varför lagen utgör ett skydd för konsumenter som överväger att ta ett traditionellt smslån eller andra liknande snabblån inom samma nisch.


Copyright © All Rights Reserved kontanter.nu 2014