Sluta bråka om pengar

Undvik onödiga konflikter om hushållets ekonomi

Vad bråkar de som har massor av pengar om? De som aldrig har brist på pengar, alltid kan göra vad de vill och har hjälp med städning och barnpassning. Ja det är vi många ”vanliga människor” som undrar över då och då.

Pengar och hushållsekonomi är ett av de återkommande problemen i alla typer av relationsundersökningar. Tillsammans med städning och hushållsarbete, utgör ekonomi ett av de allra vanligaste problemen som par uppger som slitsamt i relationen.


En studie av Linda Kridahl och Ann-Zofie Duvanter från Stockholms universitet framkommer att par med gemensam ekonomi inte bråkar lika ofta som de som har uppdelad ekonomi. Studien bygger på en enkät har 5000 personer svarat på och där framkommer också att par som har ont om pengar löper större risk att bråka om pengar, vilket inte är särskilt överraskande.

Bråk om pengar vanligare för vissa

Genom att ha en tydlig uppdelning av ekonomin och göra det på ett sätt som båda parter är tillräckligt nöjda med, kan man undvika onödiga relationsproblem som handlar om pengar.

Med det är det absolut inte sagt att relationer utan ekonomiska problem är bättre eller mer hållbara än andra men pengar kan vara upphov till många problem om det inte finns gott om dem, det är nog en erfarenhet som många av oss känner igen. I den studien vi nämnde i inledningen, har man kommit fram till att par med dålig ekonomi löper fem gånger så stor risk för att bråka om pengar (Kridahl, Duvander 2020).

Helt krasst är pengar och ekonomi ett otroligt vanligt upphov till konflikter och bråk hemma. Åtminstone i de hushåll där det inte finns stora kistor av pengar att ösa ur och allt som har med pengar och ekonomi endast är något som finns där i bakgrunden. Faktum är att svenskar bråkar mycket om pengar. Undersökningar visar att det finns otroligt mycket konflikter som handlar om pengar i par-relationer.


I en undersökning som banken SBAB gjort, är större inköp och sparande det som får oss att bli mest osams.

Sen får man inte underskatta alla de ”småbråk” om pengar som barnen (om det finns sådana i familjen) kan ge upphov till när de börjar komma upp i den åldern att de ska eller bör börja hantera pengar.

Känsligt ämne att ta upp

Hur man ska dela upp hushållsekonomin är en känslig fråga för många. Oavsett om det är tidigt i en relation eller om frågan kommer upp senare. I en ny relation kanske det känns konstig att prata om hur man ska dela upp ekonomin eftersom båda parter kanske vill vara försiktiga för att inte skada relationen.


Oavsett om du är i ett nytt förhållande eller om ni hängt ihop länge, är det bra att gå igenom om och hur ni ska dela upp ekonomin. Det kan faktiskt ge upphov till mer känslighet om ni väntar och tar upp frågan mycket senare. Då kanske ni till och med har hunnit gå omkring och börjat bli lite smått irriterade på varandra utan att lägga upp frågan på bordet.

Att helt enkelt ta tjuren vid hornen och sätta sig ner och göra upp om hur ni vill dela upp ekonomin är ett effektivt sätt att slippa tjat och gnat i vardagen. Synen på pengar skiljer sig ofta en del åt och det handlar ofta om en kombination av tillgången på pengar, uppfostran och kultur. Att ta reda på varandras syn på pengar och ekonomi är ett bra första steg att ta. Att prata om hur man ska dela upp ekonomin tidigt är kanske det mest naturliga och särskild i samband med att diskussionen om att bli sambo påbörjas.

I de intervjuer vi gjort kan man se ett mönster där många äldre har rett ut detta för länge sedan medan det är vanligare att medelålderspar utan barn, har en större tendens att skjuta upp frågan.

Vanliga sätt att fördela/göra upp om gemensam ekonomi

Tre vanliga sätt att lösa ekonomin som sambo/par på

  • I färska relationer och relationer där båda har jämförbara inkomster passar det ofta bra att ha en helt uppdelad ekonomi. Det innebär att ni båda sköter och behåller era egna pengar och delar upp de gemensamma utgifterna i två lika delar.
  • Att ha en helt gemensam ekonomi innebär i praktiken att ni lägger pengar från era bådas inkomster till en gemensam pott/gemensamt konto och tar utgifterna från denna. Detta är ofta mest rimligt om ni har gemensamma ekonomiska åtaganden såsom att ni köpt bostad, bil eller annat tillsammans. Men det passar också dem som har haft sin relation ett tag och är redo att ta nästa steg till ett gemensamt liv "på allvar". Detta fungerar bäst om ni båda har ungefär likadana köp- och sparbeteenden samt att ni accepterar varandras inköp till fullo.
  • Proportionerlig uppdelning utifrån inkomst. Detta passar bra om ni vill leva i en jämlik relation även om ni har väldigt olika stora inkomster. De flesta som väljer det här sättet slår ihop kostnader och sedan betalar de procentuellt efter storleken på inkomster. Detta ger en mer rättvist fördelad ekonomi.

Att ha ett gemensamt konto för löpande utgifter är bra. Det blir lätt att se hur mycket pengar som går åt varje månad och att skaffa ett särskilt matkonto är också något som många gör.


När det kommer just till matkonto, är det många som delar upp inbetalningarna till det proportionerligt utifrån hur mycket mat var och en konsumerar. Kanske en av er äter mer mat som köpts in genom det gemensamma kontot, då är det också rimligt att fördela insättningarna därefter. Det kan till exempel vara så att en av er alltid äter lunch hemma och den andra inte. Det kan också skilja mycket i matkonsumtionen i stort om man är en man och en kvinna med olika intag av mat i mängd sett. Om ni inte har så stora inkomster kan det vara värt att fundera över om matkostnaderna ska fördelas lika eller om de ska fördelas mer ”rättvist” utifrån era matvanor. Finns det däremot barn i hushållet, är det oftast ingen idé att ni vuxna gör olika insättningar på matkontot utifrån konsumtion.

Allt detta är bara idéer kring hur man kan förhålla sig till att ha delad ekonomi. Sedan är det upp till var och en att bestämma sig för vilket sätt som passar bäst för dem. Det kan också vara bra att komma överens, pröva en period och sedan sätta sig ner och utvärdera hur det gått och om ni båda är nöjda eller inte.

När det kommer till att låna pengar med en medsökande, bör man alltid i förväg bestämma hur lånet ska återbetalas och vem som ska betala vad. Man blir solidariskt betalningsansvarig när man tar ett lån med medsökande, vilket är värt att tänka på.

Trött på tjafs om pengar med barnen?

Sluta bråka med barnen om pengar genom att ge dem veckopeng eller månadspeng så att de får lära sig värdet av pengar. Sedan är det viktigt att vara konsekvent. Är deras pengar slut så är de. Att låta barn lära sig hantera pengar är att förbereda dem på vuxenlivet.


Ofta börjar det med veckopeng i rimlig storlek för att sedan övergå i månadspeng när de blivit lite större (vanligast runt 11 års ålder och uppåt). Det är viktigt att vara tydlig med vad veckopeng/månadspeng ska räcka till så att det inte uppstår onödiga konflikter som kunnat undvikas.


Tänk på att ert barn förmodligen behöver träna lite. Att för tidigt ge en stor veckopeng eller månadspeng som ska räcka till både fickpengar, hygienartiklar samt alla kläder/skor är sällan en bra idé. Det är bättre att börja i liten skala och sedan utöka både summan och vad pengarna ska räcka till succesivt så att ditt barn får chansen att lära sig vad saker och ting kostar på ett ungefär.

Ni kommer kanske få erfara att barnets pengar inte räcker så länge som det skulle önska och att konflikter uppstår på grund av det.


Var konsekventa och titta gärna på olika exempel på hur stor veckopeng och månadspeng som är rimligt för ert barns ålder.

Ett vanligt argument från barn och ungdomar är att alla deras kompisar har mer pengar. Det kan säkert stämma i många fall men då ska man komma ihåg att barnet inte vet vad kompisens pengar ska räcka till varje vecka/månad. Här kommer också den viktiga diskussionen om att alla inte har samma ekonomiska möjligheter in. De familjer som har väldigt mycket pengar, kanske ger sina barn stora summor pengar regelbundet.


Om ni märker att ert barn inte kan handskas med pengar och inte får dem att räcka till vad ni kommit överens om, behöver ni hjälpa ert barn att planera sin ekonomi. Kanske en enkel budget kan vara till nytta. Det är bra att lära sina barn att planera och göra en budget då de kan ha stor nytta av det senare i livet.

Att lära sitt barn ta ekonomiskt ansvar är A och O inför vuxenlivet. Konsekvensen är annars en ökad risk för att barnet sätter sig i skuld eller får betalningsanmärkningar när hen flyttar hemifrån.

Hur mycket ska man ge i veckopeng?

Enligt en undersökning som Kantar sifo gjort på uppdrag av Swedbank och Sparbankerna får en svensk sjuåring i genomsnitt 20 kronor i veckopeng. I tabellen nedan redovisar siffrorna medianvärdet på vecko – och månadspeng bland svenska barn år 2020.

Veckopeng och månadspeng

Om artikeln "Sluta bråka om pengar"

Artikeln är skriven av våra frivilligarbetare Josefin och Magdalena. De har i första hand baserat texten på studier och forskning som de hittat i ämnet men de har också själva gjort en del djupintervjuer under 2020, med ett urval av 50 sammanboende ungdomar (utan barn) i åldern 20-30 år och drygt 80 par i åldern 30-65 år.


Frågor som ingick i våra intervjuer:

Civilstatus (intervjufrågorna upphörde här om respondenten inte var sammanboende)

Ålder?

Bråkar du och din partner någonsin om pengar? I så fall varför?

Har ni gemensam eller delad ekonomi? Om ni har gemensam ekonomi, hur ser den lösningen ut?

Om ni har delad ekonomi, hur ser den lösningen ut?


Referenser

Kridahl, Duvander (2020)

SBAB (2020)

Kantar sifo (2020)Copyright © All Rights Reserved kontanter.nu 2014